X
Išči

Zakonodaja

Energetika:

 Energetski zakon (EZ-1)

 Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli

Oskrba z zemeljskim plinom:

 Uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom

 Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Slovenj Gradec, Ur. l. RS, št. 101/2015

 Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Slovenj Gradec, Ur. l. RS, št. 103/2008

 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Mestne občine Slovenj Gradec, Ur. l. RS, št. 62/2007

 Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov

 Akt o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem zemeljskega plina

Oskrba s toplotno energijo:

 Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in o dobavi zemeljskega plina tarifnim odjemalcem ter o distribuciji toplote, Ur. l. RS, št. 23/2007

Daljinsko ogrevanje:

 Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje

 Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Mestne občine Slovenj Gradec, Ur. l. RS, št. 75/2016

Tehnične zahteve za graditev vročevodnega in toplovodnega omrežja, priključkov in toplotnih postaj na daljinskem ogrevanju mestne občine Slovenj Gradec

POGOSTO NAS SPRAŠUJETE

Pripravili smo nabor pogostih vprašanj in odgovorov, ki se nanašajo na različna področja delovanja in tudi na različne življenske situacije. Hitro boste našli odgovore ter obrazce in dokumente itd.
 

Kliknite tukaj

IMATE VPRAŠANJA, PRIPOMBE ALI PREDLOGE?

Izpolnite e-obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Če uporabljate eStoritve, oddajte vprašanje kot registriran uporabnik, saj vam bomo lahko tako odgovorili hitreje in bolj natančno ob upoštevanju vaših podatkov. 

Povejte nam    eStoritve