X
Išči

Investicije in projekti

V letu 2015 je Mestna občina Slovenj Gradec na podlagi Pogodbe o vzdrževanju občinskih cest in drugih javnih površin, vodenju investicij ter najemu osnovnih sredstev, vodenje in izvajanje investicij s področja cestne in komunalne infrastrukture prenesla na Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec.

Investicije spadajo, kot podporna strokovna enota, poleg informatike, katastra in okolja v enoto Strokovno tehnične službe (STS). Izvedba investicij vključuje vse postopke od izvedbe javnega naročila, izbire najugodnejšega ponudnika, sodelovanje z lastniki zemljišč, nadzora nad gradnjo, ter končne primopredaje del. Letni plan izvajanja investicij pripravi MOSG, po sprejetju proračuna, za tekoče leto. Pri pripravi letnega plana sodelujejo strokovno tehnične službe Komunale Slovenj Gradec, strokovne službe Mestne občine Slovenj Gradec ter predstavniki vaških in četrtnih skupnosti.

Prikaži po letu:

Leto 2018             Leto 2017             Leto 2016            Leto 2015


CESTNI IN KOMUNALNI PROJEKTI (investicije v izvajanju in zaključeni projekti)

Cesta Di Antonio-Konečnik

Cesta Di Antonio-Konečnik

V mesecu juniju smo pričeli z rekonstrukcijo ceste Di Antonio – Konečnik. V I.fazi bomo izvedli rekonstrukcijo ceste in izgradnjo pločnika v dolžini 300m. Dela izvaja podjetje Kostmann d.o.o. iz Slovenj Gradca. Zgradili bomo pločnik in obnovili javno razsvetljavo. Nov bo vodovod, meteorna kanalizacija, optika in cevni propust. Dela bodo končana predvidoma do konca meseca julija.

Preberi več
Sanacija podpornih zidov na pokopališču v Pamečah

Sanacija podpornih zidov na pokopališču v Pamečah

Na pokopališču v Pamečah končujemo sanacijo dotrajanih podpornih zidov in stopnišča. Dela je izvajalo podjetje SGP Kograd Igem ZOD d.o.o. iz Šentjanža pod nadzorom predstavnikov Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Preberi več
Izvedba protiprašnih zaščit

Izvedba protiprašnih zaščit

V mesecu maju in juniju smo izvedli I.fazo protiprašnih zaščit. Izvedli smo jih na 3 lokacijah: v Razborju, na Legnu in v Grajski vasi. V mesecu avgustu nadaljujemo z izvedbo 8 novih lokacij.

Preberi več
Obnova LC 377311 odsek OŠ - Prevolnik v Zgornjem Razborju

Obnova LC 377311 odsek OŠ - Prevolnik v Zgornjem Razborju

V mesecu aprilu smo pričeli z rekonstrukcijo ceste odsek OŠ – Prevolnik v Zgornjem Razborju v dolžini 900 m

Preberi več
Stran 1 od 21 PrvaPrejšnja [1]2345 Zadnja

VODJA STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE

Branka Slemenik, inž. geodet., dipl. ekon.,

T: 02 88 120 41
M: 041 730 634
E: branka.slemenik@komusg.si

Upravna stavba – soba 107

SVETOVALEC ZA INVESTICIJE

Dražen Topič, inž. grad.,

T: 02 88 120 44
M: 051 320 965
E: drazen.topic@komusg.si

Upravna stavba – soba 104

SVETOVALKA ZA INVESTICIJE

Maja Šuler, univ. dipl. inž. uki.,

T: 02 88 120 97
M: 041 435 110
E: maja.suler@komusg.si

Upravna stavba – soba 104

POGOSTO NAS SPRAŠUJETE

Pripravili smo nabor pogostih vprašanj in odgovorov, ki se nanašajo na različna področja delovanja in tudi na različne življenske situacije. Hitro boste našli odgovore ter obrazce in dokumente itd.
 

Kliknite tukaj

IMATE VPRAŠANJA, PRIPOMBE ALI PREDLOGE?

Izpolnite e-obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Če uporabljate eStoritve, oddajte vprašanje kot registriran uporabnik, saj vam bomo lahko tako odgovorili hitreje in bolj natančno ob upoštevanju vaših podatkov. 

Povejte nam    eStoritve