X
Išči

Investicije in projekti

V letu 2015 je Mestna občina Slovenj Gradec na podlagi Pogodbe o vzdrževanju občinskih cest in drugih javnih površin, vodenju investicij ter najemu osnovnih sredstev, vodenje in izvajanje investicij s področja cestne in komunalne infrastrukture prenesla na Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec.

Investicije spadajo, kot podporna strokovna enota, poleg informatike, katastra in okolja v enoto Strokovno tehnične službe (STS). Izvedba investicij vključuje vse postopke od izvedbe javnega naročila, izbire najugodnejšega ponudnika, sodelovanje z lastniki zemljišč, nadzora nad gradnjo, ter končne primopredaje del. Letni plan izvajanja investicij pripravi MOSG, po sprejetju proračuna, za tekoče leto. Pri pripravi letnega plana sodelujejo strokovno tehnične službe Komunale Slovenj Gradec, strokovne službe Mestne občine Slovenj Gradec ter predstavniki vaških in četrtnih skupnosti.


CESTNI IN KOMUNALNI PROJEKTI (investicije v izvajanju in zaključeni projekti)

Izgradnja Erčevega mostu

Izgradnja Erčevega mostu

V mesecu avgustu smo končali z izgradnjo novega Erčevega mostu na obstoječi lokaciji dotrajanega. Nov most je dolg 12m in širok 5m. Ob izgradnji mostu smo uredili novo dovozno pot in javno razsvetljavo in utrdili brežine.

Preberi več
Sanacija zemeljskih plazov v Mestni občini Slovenj Gradec

Sanacija zemeljskih plazov v Mestni občini Slovenj Gradec

Sanacija se je nanašala na:Na cesti proti Lakužam smo sanirali dva plazova in sicer smo izvedli podporne zidove pod in nad cesto. Na cesti v Golavabuki in cesti na Selah proti Škratkovi deželi pa smo izvedli sanacijo dveh plazov z betonskimi piloti.Vrednost investicije znaša 90.243,86 €

Preberi več
Izgradnja varne šolske poti Pameče (LC 377200)

Izgradnja varne šolske poti Pameče (LC 377200)

V Pamečah, na lokaciji od stan. hiše 92 do pokopališča se je izvedel pločnik za pešce. Investicija , ki smo jo začeli v letu 2016 smo v tem letu dokončali. Izvedel se je fini asfalt, postavile so se zaščitne ograje, izvedla se je talna signalizacija.Vrednost investicije znaša 59.000,00 €

Preberi več
Rekonstrukcija ceste Gaberke – Velunje (LC 410120)

Rekonstrukcija ceste Gaberke – Velunje (LC 410120)

Na dotrajanem delu cestišča proti Velunji smo v dolžini 570 m preplastili vozišče. Izvedli smo nove cevne propuste in podporni zid v strugi potoka.Vrednost investicije znaša 48.000,00 €

Preberi več
Stran 1 od 5 PrvaPrejšnja [1]2345 Zadnja

VODJA STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE

Branka Slemenik, inž. geodet., dipl. ekon.,

T: 02 88 120 41
M: 041 730 634
E: branka.slemenik@komusg.si

Upravna stavba – soba 107

SVETOVALEC ZA INVESTICIJE

Dražen Topič, inž. grad.,

T: 02 88 120 44
M: 051 320 965
E: drazen.topic@komusg.si

Upravna stavba – soba 104

SVETOVALKA ZA INVESTICIJE

Maja Šuler, univ. dipl. inž. uki.,

T: 02 88 120 97
M: 041 435 110
E: maja.suler@komusg.si

Upravna stavba – soba 104

POGOSTO NAS SPRAŠUJETE

Pripravili smo nabor pogostih vprašanj in odgovorov, ki se nanašajo na različna področja delovanja in tudi na različne življenske situacije. Hitro boste našli odgovore ter obrazce in dokumente itd.
 

Kliknite tukaj

IMATE VPRAŠANJA, PRIPOMBE ALI PREDLOGE?

Izpolnite e-obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Če uporabljate eStoritve, oddajte vprašanje kot registriran uporabnik, saj vam bomo lahko tako odgovorili hitreje in bolj natančno ob upoštevanju vaših podatkov. 

Povejte nam    eStoritve