X
Išči

Stanovanjska dejavnost - Aktualno     

UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA KORONAVIRUSA

* DOPOLNJENI 8.10.2020 ob 10:00

Razkuževanje (večstanovanjskih) objektov - Povezava na novico iz dne 31.3.2020

Z dnem 13.5.2020 je Vlada Republike Slovenije z objavo v Uradnem listu preklicala Odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb, na podlagi katerega je bilo potrebno izvajati razkuževanje skupne opreme (kljuke na vhodu v večstanovanjsko stavbo, ograje, stikala za upravljanje, oprijemala, itd.) vsaj dvakrat dnevno.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1024/odlok-o-prenehanju-veljavnosti-odloka-o-obveznem-razkuzevanju-vecstanovanjskih-stavb

Razkuževanje v večstanovanjskih objektih od 14.5.2020 dalje ni več obvezno.

 

Čistilne servise dodatno pozivamo, da presodijo situacijo glede čiščenja in nas, v kolikor čiščenja v danih razmerah niso zmožni več izvajati, o tem obvestijo preko e-pošte (nejc.spegel@komusg.si).

Dodatni ukrepi in navodila:

 • v objektih, v katerih mora biti izdelan požarni red, je pri organizaciji dela, varstva pred požarom in izvajanju storitev potrebno upoštevati navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov
 • na oglasne deske večstanovanjskih objektov, ki jih upravljamo smo razobesili obvestila s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede pravilne higiene kašlja, kiha in umivanja rok 
 • v skladu z ukrepi za nadzor in preprečevanje širjenja epidemije s koronavirusom, smo predstavnikom objektov, ki jih upravljamo posredovali pridobljene ponudbe za dobavo in montažo razkuževalnikov pred vhodi v objekte.  V kolikor si etažni lastniki želite, da se tudi v vašem objektu namesti razkuževalnik, pa tega do sedaj še niste potrdili, se za dodatne informacije obrnite pisno na e-naslov nejc.spegel@komusg.si.
 • z dnem 29.3.2020 je Vlada Republike Slovenije, kot enega iz med dodatnih ukrepov obvladovanja in zajezitve epidemije s koronavirusom, izdala Odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb. Upravniki večstanovanjskih stavb moramo poskrbeti, da se najmanj dvakrat dnevno organizira razkuževanje opreme (kljuke na vhodu v večstanovanjsko stavbo, ograje, stikala za upravljanje, oprijemala, itd.) v skupnih prostorih v in ob večstanovanjskih stavbah. Razkuževanje iz prejšnjega stavka opravi upravnik sam ali zagotovi, da razkuževanje opravi tretja oseba, ki jo izbere upravnik, ali pa razkuževanje opravi eden od etažnih lastnikov, če upravnik nima na razpolago dovolj zaposlenih ali ne more zagotoviti, da delo opravi tretja oseba.

  https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0684/odlok-o-obveznem-razkuzevanju-vecstanovanjskih-stavb

  Izvajalci, ki opravljajo storitev razkuževanja, morajo pri svojem delu obvezno upoštevati navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje:

  https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

 • Urad za kemikalije glede razkuževanja površin svetuje sledeče: Površine očistite z navadnim detergentom in jih razkužite s proizvodi za dezinfekcijo, ki imajo (na etiketi ali v navodilih) navedeno protivirusno delovanje. Pri njihovi uporabi dosledno upoštevajte navodila za uporabo, saj v nasprotnem primeru dezinfekcija ne bo učinkovita. Kot priročno sredstvo za dezinfekcijo lahko uporabljate tudi 0.05%-0,1% raztopino natrijevega hipoklorita (varekina). Poleg razkuževanja poskrbite tudi za zračenje prostorov
 • OBRAZLOŽITEV - Razdeljevanje stroškov, nastalih zaradi razkuževanja večstanovanjskih objektov

  Z dnem 29.3.2020 je Vlada Republike Slovenije, kot enega iz med dodatnih ukrepov obvladovanja in zajezitve epidemije s koronavirusom, izdala Odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb. Upravniki večstanovanjskih stavb skrbimo, da se najmanj dvakrat dnevno organizira razkuževanje opreme (kljuke na vhodu v večstanovanjsko stavbo, ograje, stikala za upravljanje, oprijemala, itd.). Ministrstvo za okolje in prostor je naknadno izdalo tudi obrazložitev za razdelitev stroškov, ki nastanejo pri razkuževanju večstanovanjskih objektov. Obrazložitev je sledeča:

  • Stroški razkuževanja večstanovanjskih stavb bremenijo uporabnike objekta. Stroški razkuževanja skupnih delov večstanovanjskih objektov niso stroški vzdrževanja, pač pa gre za obratovalne stroške. Za te namene ni mogoče koristiti sredstev rezervnih skladov. Stroški, ki nastanejo zaradi razkuževanja, se delijo med lastnike in najemnike po kriteriju števila enot v enakem deležu, kot ga določa 26. člen Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb (Ur. l. RS, št 60/09, 87/11 in 85/13).
  • MOP Razdeljevanje stroškov razkuževanja

Z dnem 3.10.2020 je Vlada Republike Slovenije z objavo v Uradnem listu kot enega iz med dodatnih ukrepov za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, izdala: 

Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah

ODLOK upravnike večstanovanjskih stavb zavezuje, da ob vhodu v objekt in vsak vhod v dvigalo (v vsakem nadstropju), če ga večstanovanjska stavba ima, zagoto­vijo namestitev razpršilnikov za razkuževanje rok. Namestitev iz prejšnjega stavka opravi upravnik sam ali zagotovi, da to opravi tretja oseba, ki jo izbere upravnik, ali pa eden od etažnih lastnikov.

 

POGOSTO NAS SPRAŠUJETE

Pripravili smo nabor pogostih vprašanj in odgovorov, ki se nanašajo na različna področja delovanja in tudi na različne življenske situacije. Hitro boste našli odgovore ter obrazce in dokumente itd.
 

Kliknite tukaj

IMATE VPRAŠANJA, PRIPOMBE ALI PREDLOGE?

Izpolnite e-obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Če uporabljate eStoritve, oddajte vprašanje kot registriran uporabnik, saj vam bomo lahko tako odgovorili hitreje in bolj natančno ob upoštevanju vaših podatkov. 

Povejte nam    eStoritve