X
Išči

Zakonodaja

 Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)

 Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja

 Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov

 Uredba o odpadkih, Ur. l. RS, št. 37/15 in 69/15

 Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Koroški regiji, Ur. l. RS, št. 85/2011

 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Mestne občine Slovenj Gradec, Ur. l. RS, št. 3/1994, 81/1997

 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Mislinja, Ur. l. RS, št. 24/1998

 Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih

 Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode, Ur. l. RS št. 66/2017 in 4/2018

 

 

 

POGOSTO NAS SPRAŠUJETE

Pripravili smo nabor pogostih vprašanj in odgovorov, ki se nanašajo na različna področja delovanja in tudi na različne življenske situacije. Hitro boste našli odgovore ter obrazce in dokumente itd.
 

Kliknite tukaj

IMATE VPRAŠANJA, PRIPOMBE ALI PREDLOGE?

Izpolnite e-obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Če uporabljate eStoritve, oddajte vprašanje kot registriran uporabnik, saj vam bomo lahko tako odgovorili hitreje in bolj natančno ob upoštevanju vaših podatkov. 

Povejte nam    eStoritve