X
Išči

Navodila za ločevanje odpadkov

Ločeno zbiranje odpadkov ni samo zakonodajna zahteva, pač pa tudi naša skupna odgovornost. S pravilnim ločevanjem pripomoremo k učinkovitejši nadaljnji predelavi odpadkov ter ohranjanju naravnih virov in varčevanju z energijo, saj so lahko odpadki vir sekundarnih surovin in energije.

Če želimo pravilno ločevati odpadke, moramo začeti že doma. Kjer imamo na razpolago dovolj prostora (npr. v kuhinji, na balkonu, v predsobi, v kleti) zbiramo vsako vrsto odpadkov posebej (lahko v košu, škatli itd.) Ločeno zbrane odpadke odnesimo na najbližji ekološki otok, zbirni center za odpadke ali pa jih odložimo v primeren zabojnik pred hišo, glede na sistem ločevanja odpadkov na "mešani komunalni odpadki", "odpadna komunalna embalaža" in "biološko razgradljivi odpadki".

 

Ločevanje odpadkov ne zahteva veliko truda in časa, le malo dobre volje. Večino odpadkov ločujemo že doma. 

Da bo to še enostavnejše, smo izdali Aplikacijo abecednik odpadkov

 

"Aplikacija ABECEDNIK ODPADKOV"


Nova zloženka

Spremenjen način ločevanja odpadkov

PRAVILNO LOČEVANJE ODPADKOV SE ZAČNE DOMA.

Odpadna komunalna embalaža, mešani komunalni odpadki in biorazgradljivi odpadki 

KAJ SPADA MED ODPADNO KOMUNALNO EMBALAŽO?

  • PLASTIČNA EMBALAŽA (plastenke, plastične vrečke in folije, plastična embalaža pralnih sredstev, plastični lončki, plastične tube, stiropor).
  • KOVINSKA EMBALAŽA (pločevinke, konzerve, aluminijasta folija, prazna kovisnka embalaže sprejev in lakov ter živil, koviske tube).
  • SESTAVLJENA EMBALAŽA (tetrapak embalaža od hrane in pijače, sestavljene vrečke prehrambenih in drugih izdelkov).

Odpadna komunalna embalaza

KAJ SPADA MED MEŠANE KOMUNALNE ODPADKE?

  • VSE VRSTE HIGIENSKIH PRIPOMOČKOV  (papirnate brisače in robčki, higienski vložki, zobne ščetke, britvice, plenice, ipd.).
  • OSTANEK KOMUNALNIIH ODPADKOV  (kosti, olupki citrusov, hišne smeti od pometanja, vrečke iz sesalnikov, manše količine neuporabnih oblačil in obutev, odkadki iz keramike, porcelana, gume in usnja, celofan, lepilni trakovi, pisala, mačji in pasji iztrebki-pesek, cigaretni ogorki, ipd.).

Mesani komunalni odpadki

NAVODILA ZA LOČEVANJE V ANGLEŠKEM JEZIKU:

RESIDUAL WASTE

Mesani komunalni odpadki

NAVODILA ZA LOČEVANJE V NEMŠKEM JEZIKU:

GEMISCHTER KOMUMUNALER ABFAL

RESIDUAL WASTE

KAJ SPADA MED BIOLOŠKO RAZGRADLJIVE ODPADKE?

  • OSTANKI HRANE (zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst, jajčne lupine, kavna usedlina, pokvarjeni prehrambeni izdelki in ostali ostanki hrane)
  • ZELENI VRTNI ODPAD (odpadno vejevje, trava, listje, stara zemlja lončnic, rože, plevel, stelja malih rastlinojedih živali, lesni pepel).
Zabojnik za ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov naročite na telefonu 02 88 120 17 ali preko spletnega obrazca.

Hišno kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov

Kompostnik Biološko razgradljive odpadke, kot so: veje dreves, živa meja, ostanki poljščin, trava, ostanki rož, ostanki sadja in zelenjave, jajčne lupine, drobni leseni ostanki, zemlja iz loncev za rože itd. je priporočljivo kompostirati v domačem hišnem kompostniku. Zrel kompost lahko uporabite za sajenje sobnih rastlin, za cvetlične gredice in na vrtu, saj izboljšuje sestavo tal ter zmanjšuje potrebo po umetnih gnojilih.

Postavitev hišnega kompostnika

Za postavitev hišnega kompostnika na vrtu izberite polsenčen ali senčen prostor, zavarovan pred vetrom in lahko dostopen. Hišni kompostnik naj ima neposreden stik s tlemi in naj bo z vseh strani primerno prezračen. Postavite ga tako, da ne povzroča motenj (npr. smrad) na sosednjih zemljiščih. Ta osnovna pravila so primerna za vse običajne sisteme, ne glede na to ali so odprti iz lesa ali žičnati, ali pa plastični zaprti hišni kompostniki.

Tehnike pravilnega hišnega kompostiranja

Hišni kompostnik mora imeti neposreden stik s tlemi. Osnovna plast zdrobljenih vej poskrbi za dobro zračenje od spodaj in preprečuje zastajanje vode. Za optimalen razkrojni proces je pomembna zadostna količina kisika, ki jo dosežemo tako, da se suhi strukturni material (veje in zeleni odrez) in vlažni nestrukturni material (trava, kuhinjski odpadki) med seboj vedno mešajo. Kuhinjske odpadke in ostanke hrane prekrite z listjem, zemljo, travo ali jih rahlo zagrebite, da preprečite neprijetne vonjave in ne privabljate nezaželenih gostov, kot so podgane ali muhe.

V procesu razgradnje, ki poteka pri 50 °C - 60 °C, mikroorganizmi, bakterije in glive proizvajajo humus in hranilne snovi, za kar potrebujejo določeno vlago. V času daljše poletne suše je priporočljivo vlaženje kompostnega kupa. Ko je hišni kompostnik poln oz. po približno pol leta, njegovo vsebino preložite. S tem ga prezračite in pospešite razkroj. Dozorel kompost presejete s sitom z odprtinami 15 do 20 mm, preostanek uporabite za nadaljnji razkroj kot strukturni material.

POGOSTO NAS SPRAŠUJETE

Pripravili smo nabor pogostih vprašanj in odgovorov, ki se nanašajo na različna področja delovanja in tudi na različne življenske situacije. Hitro boste našli odgovore ter obrazce in dokumente itd.
 

Kliknite tukaj

IMATE VPRAŠANJA, PRIPOMBE ALI PREDLOGE?

Izpolnite e-obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Če uporabljate eStoritve, oddajte vprašanje kot registriran uporabnik, saj vam bomo lahko tako odgovorili hitreje in bolj natančno ob upoštevanju vaših podatkov. 

Povejte nam    eStoritve