X
Išči

Ravnanje s posebnimi odpadki

Posebni odpadki zaradi svojih lastnosti in/ali velikosti ne spadajo med suhe, mokre ali biološko razgradljive odpadke, zato jih zbiramo posebej. Takšni odpadki so: npr. salonitka, nevarni odpadki, odpadno jedilno olje, folija od bal in tekstil.

RAVNANJE S SALONITNO KRITINO – AZBESTNI ODPADKI

Salonitna strešna kritina ne spada med komunalne odpadke in je ni dovoljeno oddati v zbirnih centrih za odpadke ali v času akcije zbiranja kosovnih odpadkov.

 

Posebni odpadki - salonitSalonitka zaradi vsebnosti azbestnih vlaken, ki se pri drobljenju sproščajo v zrak in so zdravju škodljiva, spada med nevarne odpadke, s katerimi je potrebno posebno pazljivo ravnanje. Pri delu z materiali, ki vsebujejo azbest, moramo obvezno nositi zaščitno obleko in imeti masko na ustih, predhodno pa je potrebno salonitno kritino zmočiti in ravnati tako, da preprečimo sproščanje azbestnih vlaken v zrak (to pomeni, lomljenje ali uporabe svedrov, žag in podobno.)

V primeru, da boste odstranjevali salonitno kritino, vam svetujemo, da se obrnete na pooblaščene odstranjevalce kritine, ki imajo vso potrebno zaščitno opremo, posebne vrečke za pravilno shranjevanje kritine in primerno tovorno vozilo za transport salonitke.

Salonitno kritino lahko v Pameče, kjer jo začasno skladiščimo pripeljete tudi sami, vendar mora biti zaščitena s posebno folijo, naložena na palete in pripeljana s tovornim vozilom opremljenim z dvigalom. To salonitko proti plačilu prevzame pooblaščeni odstranjevalec nevarnih gradbenih odpadkov. Predhodno se morate dogovoriti z vodjem enote, ker je salonitko potrebno stehtati. Prevzem salonitke se zaračuna po veljavnem ceniku.

RAVNANJE Z NEVARNIMI ODPADKI

Nevarni odpadki so odpadki z eno ali več lastnostmi, ki so zdravju in/ali okolju škodljive, zato je potrebno z njimi ravnati pravilno in upoštevati vse posebne ukrepe zapisane na embalaži izdelka. Nevarne snovi in njihovo embalažo prepoznamo po simbolih na beli podlagi, ki označujejo njihove lastnosti. Nevarne lastnosti izdelkov so: strupeno, zdravju škodljivo, jedko, dražilno, vnetljivo, eksplozivno, itd.

Najpogosteje uporabljeni nevarni izdelki v gospodinjstvih:

 • čistila, ki vsebujejo nevarne snovi
 • barve in lepila
 • baterije in akumulatorji
 • sredstva za zatiranje različnih škodljivcev (pesticidi, insekticidi itd.)
 • zdravila
 • neonske cevi
 • živosrebrni termometri
 • olja in masti
 • embalaža z ostanki nevarnih snovi

Kako in kam oddati nevarne odpadke?

Nevarne odpadke zbiramo ločeno od ostalih odpadkov v originalni embalaži.

Kam gredo nevarni odpadki?

Nevarne odpadke iz gospodinjstev začasno skladiščimo v zbirnem centru za odpadke. Nato jih predamo specializirani organizaciji, ki je registrirana za zbiranje in odstranjevanje nevarnih odpadkov. Nekatere odpadke predelajo v sekundarno gorivo za cementarne (olja in razredčila), nekatere sežgejo (zdravila, sredstva za zaščito rastlin), kisline nevtralizirajo, baterije pa predelajo.

ZBIRANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA

Zbiranje odpadnega jedilnega oljaOdpadno jedilno olje je prepovedano odlagati v zabojnike za odpadno komunalno embalažo, mešane komunalne odpadke ali biološko razgradljive odpadke. Olje je prepovedano zlivati v odtoke, ker maši kanalizacijske cevi in dodatno obremenjuje čistilno napravo. V takem primeru je olje potrebno odstraniti iz odpadne vode pred biološkim čiščenjem na čistilni napravi, zaradi česar je obremenjevanje in vzdrževanje čistilne naprave težje in z več obratovalnimi stroški, kot sicer.

Odpadno olje zbirajte v dovolj velikih plastenkah in ga brezplačno oddajte v času akcije zbiranja nevarnih odpadkov v mesecu maju, ali čez celo leto v zbirnih centrih za odpadke.

Samo pravilno ločeno zbrano jedilno olje se lahko predela v gorivo.

LOČENO ZBIRANJE IN ODDAJA FOLIJE SENENIH BAL

Zaščitna folija od senenih bal ni komunalni odpadek. Ker ne želimo, da bi ta odpadek končal na divjih odlagališčih, prav tako je omenjeno folijo prepovedano kuriti v naravnem okolju, smo se odločili da dopolnimo svoje storitve in uporabnikom omogočimo možnost lažjega zbiranja in oddaje omenjene folije. V dogovoru z vaškimi skupnostmi smo določili lokacije, kjer bomo postavili kontejnerje, ki bodo namenjeni zbiranju zaščitne folije senenih bal. V te kontejnerje zato ni dovoljeno odlagati kakršnih koli drugih odpadkov, kot so kosovni, gradbeni itd.

Navodila za zbiranje folije senenih bal:

 • ​Folija mora biti ločena od zaščitne (oporne) mrežice, ker slednje ni mogoče predelati. Mrežico oddate ločeno v kontejner.
 • Folija ne sme biti onesnažena s silažo oz. zemljo.

 • Folija naj bo čim bolj stisnjena oz. zložena.

ZBIRANJE RABLJENEGA GOSPODINJSKEGA TEKSTILA

Oblačila, posteljnina, čevlji in drugi tekstilni izdelki, ki jih ne potrebujete več, lahko oddate v zbirnih centrih za odpadke in nekaterih ekoloških otokih v posebej za tekstil namenjenih zabojnikih.

Tako zbrano blago oddamo v obrat za sortiranje tekstila v Dravograd, ki deluje v okviru Zadruge Dobrote in projekta Tovarna dela tekstil, podprtega s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Iz rabljenega tekstila naredijo razne uporabne izdelke, industrijske krpe, izolacijo, del jih namenijo prodaji v trgovini socialnega podjetništva v Ljubljani (Oblačilnica dela) in drugim po svetu, del pa jih donirajo pomoči potrebnim.

Zbiramo naslednje vrste rabljenega tekstila:

 • oblačila vseh vrst
 • posteljnino
 • zavese
 • brisače
 • odeje
 • čevlje
 • torbice
 • plišaste igrače

 

POGOSTO NAS SPRAŠUJETE

Pripravili smo nabor pogostih vprašanj in odgovorov, ki se nanašajo na različna področja delovanja in tudi na različne življenske situacije. Hitro boste našli odgovore ter obrazce in dokumente itd.
 

Kliknite tukaj

IMATE VPRAŠANJA, PRIPOMBE ALI PREDLOGE?

Izpolnite e-obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Če uporabljate eStoritve, oddajte vprašanje kot registriran uporabnik, saj vam bomo lahko tako odgovorili hitreje in bolj natančno ob upoštevanju vaših podatkov. 

Povejte nam    eStoritve