X
Išči

Koroški regijski center za ravnanje z odpadki

Javno podjetje Kocerod, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o. (Koroški regijski center za ravnanje z odpadki - www.ko-cerod.si) je bilo ustanovljeno v letu 2012 z namenom, da zagotovi celovito izvajanje javne službe ravnanja z odpadki v celotni Koroški regiji. Pokriva 12 koroških občin oziroma cca. 74.100 prebivalcev.

V skladu z izvajanjem Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občinah Koroške regije (Ur. I. RS št. 173/20) in Sporazuma o prenosu dejavnosti javne službe zbiranja komunalnih odpadkov sprejetega na 27. redni seji Sveta ustanoviteljev javnega podjetja Kocerod d.o.o. z dne 26. 2. 2021, je družba Kocerod novi skupni nosilec dejavnosti zbiranja komunalnih odpadkov za vseh 12 občin Koroške regije od 1. 04. 2021 dalje. Vse uporabnike storitev zbiranja komunalnih odpadkov obveščamo, da za vse informacije glede odvoza in zbiranja odpadkov kontaktirate družbo KOCEROD d.o.o.. 

 

Dejavnosti, ki jih izvaja Kocerod so naslednje: obdelava ali predelava mešanih komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, sortiranje in obdelava ločenih zbranih frakcij za predelavo.

PREBIRANJE IN OBDELAVA ODPADKOV NA KOCEROD-U

Sistem ločenega zbiranja odpadkov je prilagojen za nadaljnjo snovno in energetsko izrabo odpadkov v okviru obratovanja Regijskega centra za ravnanje z odpadki Koroške (Kocerod-a). Regijski center za ravnanje z odpadki Koroške obsega

  • sortirnico – za ročno sortiranje suhih odpadkov (v Mislinjski Dobravi ),
  • mehansko - biološko (MBO) napravo - za obdelavo mokrih odpadkov (v Mislinjski Dobravi ), 
  • in kompostarno - za obdelavo bioloških odpadkov ter regijsko odlagališče Zmes (na Prevaljah).

 

POGOSTO NAS SPRAŠUJETE

Pripravili smo nabor pogostih vprašanj in odgovorov, ki se nanašajo na različna področja delovanja in tudi na različne življenske situacije. Hitro boste našli odgovore ter obrazce in dokumente itd.
 

Kliknite tukaj

IMATE VPRAŠANJA, PRIPOMBE ALI PREDLOGE?

Izpolnite e-obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Če uporabljate eStoritve, oddajte vprašanje kot registriran uporabnik, saj vam bomo lahko tako odgovorili hitreje in bolj natančno ob upoštevanju vaših podatkov. 

Povejte nam    eStoritve