X
Išči

Ultrafiltracija pitne vode v Slovenj Gradcu

V občinah Slovenj Gradec in Mislinja izvajamo obvezno gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo. Osnovna naloga oskrbe s pitno vodo je uporabnikom zagotoviti zadostne količine varne pitne vode.

Oskrba s pitno vodo

Dejavnost oskrbe s pitno vodo obsega vzdrževanje vodovodnih sistemov, vodohranov, črpališč in vseh ostalih objektov, izgradnjo novih oziroma rekonstrukcijo starih sistemov, odpravo okvar na omrežju, nadzor kakovosti pitne vode, izgradnjo oziroma rekonstrukcijo hišnih priključkov ter periodično menjavo vodomerov.

Upravljamo in vzdržujemo deset javnih vodooskrbnih sistemov ter pitno vodo zagotavljamo cca. 18.400 uporabnikom, kar predstavlja 78 % prebivalcev v obeh občinah.

Na vseh vodooskrbnih sistemih s postopki priprave pitne vode zagotavljamo mikrobiološko ustrezno pitno vodo. Kloriranje pitne vode je še vedno najpogosteje uporabljen postopek dezinfekcije in je hkrati z minimalnimi koncentracijami preostalega – rezidualnega klora v pitni vodi tudi pokazatelj uspešnosti dezinfekcije in posredno dokaz, da je voda mikrobiološko varna. Na vodooskrbnem sistemu Slovenj Gradec – Suhi dol pa od julija 2023 obratujemo z novo vodarno, kjer poteka priprava pitne vode s čistilno napravo z ultrafiltracijo kapacitete 60 l/s

 

(Objekt ultrafiltracije - Suhi dol)

 

Ultrafiltracija je fizikalna filtracija z membrano, ki ima velikost por od 0,02 mikrometra do 0,03 mikrometra. To omogoča odstranitev vseh netopnih snovi, večjih od velikosti por, s čemer bo zagotovljena neoporečnost pitne vode. Zaradi dolžine in starosti vodovodnega omrežja izvajamo minimalno kloriranje pitne vode s plinskim klorom in zagotavljamo koncentracijo prostega klora v sledeh.

POGOSTO NAS SPRAŠUJETE

Pripravili smo nabor pogostih vprašanj in odgovorov, ki se nanašajo na različna področja delovanja in tudi na različne življenske situacije. Hitro boste našli odgovore ter obrazce in dokumente itd.
 

Kliknite tukaj

IMATE VPRAŠANJA, PRIPOMBE ALI PREDLOGE?

Izpolnite e-obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Če uporabljate eStoritve, oddajte vprašanje kot registriran uporabnik, saj vam bomo lahko tako odgovorili hitreje in bolj natančno ob upoštevanju vaših podatkov. 

Povejte nam    eStoritve