X
Išči

Kontakt

Kontakt za področje malih komunalnih čistilnih naprav. Kontaktirajte nas, če potrebujete informacije v zvezi z MKČN in našo ponudbo ali želite naročiti storitve čiščenja in praznjenja MKČN in greznic oz druge storitve. 

VODJA ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

Gregor Mlakar, strojni tehnik,

T: 02 881 20 81
M: 031 626 568
E: gregor.mlakar@komusg.si

Centralna čistilna naprava Slovenj Gradec

VODJA ENOTE GRADNJE VZDRŽEVANJE IN SERVIS

(izvajalci vgradnje MKČN)

Ivan Gros, kom. inž.,

T: 02 881 20 37
M: 041 649 383
E: Ivan.gros@komusg.si

Upravna stavba – soba 105

Imate vprašanje?

Izpolnite obrazec in vaše vprašanje bomo posredovali v ustrezno službo. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.