X
Išči

Kontakt

Kontakt za področje malih komunalnih čistilnih naprav. Kontaktirajte nas, če potrebujete informacije v zvezi z MKČN in našo ponudbo ali želite naročiti storitve čiščenja in praznjenja MKČN in greznic oz druge storitve. 

VODJA ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

Gregor Mlakar, dipl. eko. tehnolog,

T: 02 881 20 81
M: 031 626 568
E: gregor.mlakar@komusg.si

Centralna čistilna naprava Slovenj Gradec

VODJA ENOTE GRADNJE VZDRŽEVANJE IN SERVIS

(izvajalci vgradnje MKČN)

Ivan Gros, kom. inž.,

T: 02 881 20 37
M: 041 649 383
E: Ivan.gros@komusg.si

Upravna stavba – soba 105

Imate vprašanje?

Izpolnite obrazec in vaše vprašanje bomo posredovali v ustrezno službo. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.