X
Išči

Odvajanje odpadnih in padavinskih voda

Voda v naša stanovanja priteče čista. Po uporabi postane odpadna voda in prek odtokov odteče v kanalizacijski sistem. Komunalni odpadni vodi se pridruži tudi odpadna voda iz obrtniških in drugih dejavnosti ter, čeprav ni priporočljivo, padavinska odpadna voda. Celovito čiščenje odpadne vode je pomemben tehnološki proces, ki omogoča, da vodo po uporabi vrnemo v njen naravni krogotok očiščeno.

 

V preteklosti se je gradila predvsem javna kanalizacija mešanega sistema. V zadnjih letih pa stremimo  predvsem k gradnji ločenih sistemov za padavinsko odpadno vodo kot za komunalno odpadno vodo. 

KANALIZACIJSKI ODTOK NI NAMENJEN ODMETAVANJU ODPADKOV!

Ker je na obeh čistilnih napravah, ki jih imamo v upravljanju, proces čiščenja odpadne vode odvisen od mikroorganizmov v aktivnem blatu, je pomembno, da kanalizacijskega odtoka ne uporabljamo z namenom, da se znebite odpadkov (trdnih odpadkov, olj, barv, zdravil, itd.), saj lahko s tem povzročite motnje v delovanju kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav.

V kanalizacijski odtok NE SMEMO metati oziroma zlivati:

  • odpadnih olj in naftnih derivatov, ki se na čistilni napravi ne razgradijo in povzročajo obremenitev za odvodnik (reka Mislinja),
  • gradbenih odpadkov (malta, cement, deske), ker zamašujejo kanalizacijsko omrežje,
  • barv, topil, lakov, dezinfekcijskih sredstev, kislin, fitofarmacevtskih sredstev, zdravil,  ker povzročajo motnje biološkega čiščenja odpadne vode (uničijo mikroorganizme v aktivnem blatu),
  • trdih odpadkov (tekstil, higienski pripomočki, drobni plastični predmeti, manjša embalaža), ker pri obratovanju črpališč povzročajo mehanske poškodbe, na čistilni napravi pa zamašitev finih grabelj
  • organskih odpadkov (ostanki hrane, pokošena trava, listje), ker povečujejo količino usedlin, manjšo prevodnost kanalov, povzročajo gnitje, neprijetne vonjave in razmnoževanje glodalcev;
  • vsebin iz greznic.

KANALIZACIJSKO OMREŽJE

Skupno v obeh občinah upravljamo in vzdržujemo skoraj 150 km kanalizacijskega omrežja za odvajanje komunalne in padavinske vode.
Kanalizacijsko omrežje je treh tipov:

  • mešan kanalizacijski sistem,
  • meteorni kanalizacijski sistem in
  • fekalni kanalizacijski sistem.

V Mestni občini Slovenj Gradec imamo približno 130 km pretežno mešanega kanalizacijskega omrežja z vsemi pripadajočimi objekti (zadrževalni bazeni, razbremenilniki, črpališča…), ki se zaključi z moderno konvencionalno biološko čistilno napravo v podjetniški coni Pameče.  

V občini Mislinja je bilo do leta 2015 zgrajenega skoraj 35 km kanalizacijskega omrežja, po katerem se odvaja odpadna voda do čistilne naprave v Dovžah.

POGOSTO NAS SPRAŠUJETE

Pripravili smo nabor pogostih vprašanj in odgovorov, ki se nanašajo na različna področja delovanja in tudi na različne življenske situacije. Hitro boste našli odgovore ter obrazce in dokumente itd.
 

Kliknite tukaj

IMATE VPRAŠANJA, PRIPOMBE ALI PREDLOGE?

Izpolnite e-obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Če uporabljate eStoritve, oddajte vprašanje kot registriran uporabnik, saj vam bomo lahko tako odgovorili hitreje in bolj natančno ob upoštevanju vaših podatkov. 

Povejte nam    eStoritve