X
Išči

Javni vodovod - vodooskrbni sistemi

Upravljamo in vzdržujemo 13 javnih vodovodov oz vodooskrbnih sistemov, od tega 8 v Mestni občini Slovenj Gradec: VS Slovenj Gradec – Suhi dol, VS Mislinjska Dobrava, VS Pameče, VS Sele, VS Graška Gora, VS Razbor, VS Grajska vas in VS Partizanka ter 5 v Občini Mislinja: VS Mislinja, VS Dolič, VS Završe, VS Dovže in VS Pungart - Kope.

Vodooskrbni sistem Slovenj Gradec – Suhi dol

VS Slovenj Gradec – Suhi Dol s pitno vodo oskrbuje cca. 10.820 uporabnikov in predstavlja največji vodooskrbni sistem v Mestni občini Slovenj Gradec. Dnevna poraba vode znaša okoli 1.800 m3. Sistem dobiva vodo iz območja Suhega dola, kjer so urejena tri črpališča podtalnice (SD1, SD2, in V1) ter klasična zajetai naravnih vodnih izvirov Umek (štirje izviri) in Smolška raven.  Na sistemu je urejena vodarna, kjer izvajamo dezinfekcijo vode s plinskim klorom. Proces dezinfekcije je avtomatiziran z urejenim stalnim spremljanjem  vsebnosti prostega klora v vodi in motnosti vode. Za zagotovitev ustreznih rezerv vode, so na sistemu urejeni štirje vodohrani: VH Lamp, VH Borovnik, VH Zgornji Legen ter VH Troblje. Skupna kapaciteta vodohranov je 1635 m3, oz. okoli 90% dnevne porabe vode. Omrežje, dolžine 152,4 km je pretežno sestavljeno iz PE, NODULARNE LITINE in PVC cevi. 

Sistem pokriva šest oskrbovalnih območij: Podgorje, Slovenj Gradec, Šmartno pri Slovenj Gradcu, Legen, podjetniško cono Pameče in Troblje. Slovenjgraški vodooskrbni sistem je povezan tudi s sistemi Mislinjska Dobrava, Pameče (staro in novo naselje) ter Grajska vas, s katerim jih lahko v primeru pomanjkanja pitne vode tudi oskrbujemo.

Trdota vode na sistemu znaša 12,1 °N (nemških trdotnih stopinj), kar pomeni da je voda na sistemu na meji med sredne trdo do trdo vodo.

 

Vodooskrbni sistem Mislinjska Dobrava

VS Mislinjska Dobrava s pitno vodo oskrbuje 1197 uporabnikov, ki porabijo okoli 170 m3 vode dnevno. Sistem se napaja z vodo iz dveh virov: črpališča podtalnice Jenina (vrtina Mz – 4/95) in klasičnega zajetja izvira Šotel. V letu 2015 izvir Šotel ni bil uporabljen kot vir pitne vode zaradi vdora gnojnice v letu 2014, ki je močno onesnažila vir. Dodatna oskrba je bila zagotovljena iz VS Slovenj Gradec – Suhi dol pri prečrpališču Turiška vas.

Na sistemu so urejeni trije vodohrani: VH Šmon 1, VH Šmon 2 in VH Turiška vas. Na sistemu se izvajamo stalno dezinfekcijo vode - z raztopino natrijevega hipoklorita. Prostor s sistemom za dezinfekcijo vode je urejen na območju zajetja Šotel, na delu kjer se združi voda, ki doteka iz obeh vodnih virov. Na mestu dezinfekcije je urejen stalen merilec motnosti z avtomatskim izklopom dovoda vode v primeru preseženih limitov. Vodovodno omrežje dolžine 31,965 km sestavljajo PVC in PE cevi. Na sistemu sta dve oskrbovalni območji Mislinjska Dobrava in Turiška vas. Omrežje je povezano s sistemom Slovenj Gradec, kar omogoča v primeru potrebe nadomestno vodooskrbo. 

Trdota vode na sistemu znaša 17,4 °N (nemških trdotnih stopinj), kar pomeni da je voda na sistemu na meji med trdo do zelo trdo vodo.

 

Vodooskrbni sistem Pameče

VS Pameče je razdeljen na dva ločena sistema VS Pameče – novo naselje in VS Pameče – staro naselje. Sistem Pameče – novo naselje je povezan s sistemom Slovenj Gradec, s tem je zagotovljena primerna količina in kvaliteta pitne vode za naselje nove Pameče. Na sistemu stare Pameče pa je urejeno avtomatsko kloriranje pitne vode z raztopino natrijevega hipoklorita.

Skupna dolžina omrežja znaša 20,786 km, omrežje je večinoma iz polietilena (PE). Dnevna količina prodane vode znaša 95 m3/dan.

 

Vodooskrbni sistem Graška Gora

Javni sistem za oskrbo s pitno vodo Graška Gora z vodo oskrbuje 144 uporabnikov, ki dnevno porabijo okoli 12 m3 vode. Sistem se napaja s podzemno vodo iz vrtine MV – 2/95. Na sistemu sta dva vodohrana skupne kapacitete 100 m3. Na sistemu izvajamo stalno dezinfekcijo vode z raztopino natrijevega hipoklorita. Dolžina vodovodnega omrežja znaša 13,726 km.

Trdota vode na sistemu znaša 7,5 °N (nemških trdotnih stopinj), kar pomeni da je voda na sistemu mehka.

 

Vodooskrbni sistem Razbor

Javni vodooskrbni sistem Razbor s pitno vodo oskrbuje 128 ljudi, dnevna poraba vode je okoli 16 m3. Sistem se napaja z vodo iz klasičnega zajetja naravnega vodnega izvira Zgornji Razbor. Na sistemu je 1 vodohran kapacitete 50 m3.

V letu 2014 smo na sistemu zaradi slabe kakovosti vode uredili redno pripravo pitne vode s kloriranjem z natrijevim hipokloritom (NaOCl).

Trdota vode na sistemu znaša 12,4 °N (nemških trdotnih stopinj), kar pomeni da je voda na sistemu trda.

 

Vodooskrbni sistem Sele

Javni vodooskrbni sistem Sele z vodo oskrbuje 340 uporabnikov, dnevna poraba vode je okoli 25 m3. Sistem se napaja z vodo iz vrtine – Sele 1/96. Na sistemu sta 2 vodohrana: Sele (kapacitete 30 m3) in VH Sele pri vrtini (30 m3). Dolžina omrežja znaša 25,895 km, omrežje je večinoma iz polietilena (PE).

V letu 2015 smo na sistemu zaradi slabe kakovosti vode uredili redno pripravo pitne vode s kloriranjem z natrijevim hipokloritom (NaOCl).

Trdota vode na sistemu znaša 14,6 °N (nemških trdotnih stopinj), kar pomeni da je voda na sistemu trda.

 

Vodooskrbni sistem Grajska vas

Javni vodooskrbni sistem Grajska vas z vodo oskrbuje 196 uporabnikov. Sistem se napaja z vodo iz zajetij naravnih izvirov Grajska vas. Na sistemu je urejen 1 vodohran kapacitete 60 m3. Dnevna količina prodane vode znaša 20 m3/dan.

V letu 2014 smo na sistemu zaradi slabe kakovosti vode uredili stalno pripravo pitne vode z raztopino natrijevega hipoklorita (NaOCl).

Trdota vode na sistemu znaša 2,1 °N (nemških trdotnih stopinj), kar pomeni da je voda na sistemu zelo mehka.

 

Vodooskrbni sistem Partizanka

Javni VS Partizanka z vodo oskrbuje 9 objektov turističnega značaja, od tega je največji objekt Partizanski dom. Sistem se napaja z vodo iz zajetij naravnih izvirov vode Partizanka (Porodnica ) 1 do 4. Na sistemu je urejen 1 vodohran kapacitete 50 m3. Na sistemu ni priprave vode.

 
 

Vodooskrbni sistem Mislinja

Vodooskrbni sistem Mislinja s pitno vodo oskrbuje 1910 uporabnikov in je največji sistem v občini Mislinja. Dnevna poraba vode je okoli 240 m3. Sistem napajajo naravni vodni izviri, ki se nahajajo v gozdnem območju na pobočju Pohorja, to so: Žegnan studenec 1 do 3, Čankar, Ramšak in Ovčar. Na sistemu so trije vodohrani: VH Adam, VH Colnerca in VH Na vasi. Omrežje je sestavljeno iz alkatenskih, PVC in litoželeznih cevi. Skupna dolžina omrežja je 48,571 km. Na sistemu izvajamo stalno dezinfekcijo vode z raztopino natrijevega hipoklorita.

Trdota vode na sistemu znaša 1,6 °N (nemških trdotnih stopinj), kar pomeni da je voda na sistemu zelo mehka.

 

Vodooskrbni sistem Dolič

Javni vodooskrbni sistem Dolič z vodo oskrbuje 345 uporabnikov, ki porabijo približno 45 m3 vode na dan. Sistem se napaja z vodo iz klasičnih zajetij naravnih vodnih izvirov: Mravljak in Kavc. Na sistemu je 1 vodohran kapacitete 50 m3, kjer izvajamo stalno dezinfekcijo vode z natrijevim hipokloritom. Dolžina vodovodnega omrežja znaša 14,659 km.

Trdota vode na sistemu znaša 3,4 °N (nemških trdotnih stopinj), kar pomeni da je voda na sistemu zelo mehka.

 

Vodooskrbni sistem Završe

Javni vodooskrbni sistem Završe s pitno vodo oskrbuje 232 uporabnikov. Dnevna poraba vode je okoli 28 m3 vode. Sistem se z vodo napaja iz črpališča MZ-1/91, ki se nahaja v dolini. Voda se nato preko 3 črpalk prečrpava v vodohran Višnerski vrh, od koder poteka distribucija po alkatenskih in litoželeznih ceveh do uporabnikov. Omrežje je dolgo 20,652 km. Na sistemu ni priprave vode.

Trdota vode na sistemu znaša 14,4 °N (nemških trdotnih stopinj), kar pomeni da je voda na sistemu trda.

 

Vodooskrbni sistem Dovže

Javni vodooskrbni sistem Dovže oskrbuje s pitno vodo 244 uporabnikov, ki porabijo okoli 24 m3 vode dnevno. Sistem se napaja z vodo iz klasičnega zajetja naravnega vodnega izvira Pušel - Dovže. Na sistemu je 1 vodohran kapacitete 70 m3.  Dolžina vodovodnega omrežja znaša 14,908 km. Na sistemu ni priprave vode.

Trdota vode na sistemu znaša 7,0 °N (nemških trdotnih stopinj), kar pomeni da je voda na sistemu mehka.

 

Vodooskrbni sistem Pungart – Kope

Javni vodooskrbni sistem Pungart – Kope s pitno vodo oskrbuje 72 objektov turističnega značaja, od tega sta največja objekta Grmovškov in Lukov dom. Sistem se napaja z vodo iz zajetij Pungart 1 in 2 ter Kraljevi graben 1 do 4. Na sistemu je urejen 1 vodohram kapacitete 2 x 60 m3. Na sistemu ni priprave vode.

 

POGOSTO NAS SPRAŠUJETE

Pripravili smo nabor pogostih vprašanj in odgovorov, ki se nanašajo na različna področja delovanja in tudi na različne življenske situacije. Hitro boste našli odgovore ter obrazce in dokumente itd.
 

Kliknite tukaj

IMATE VPRAŠANJA, PRIPOMBE ALI PREDLOGE?

Izpolnite e-obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Če uporabljate eStoritve, oddajte vprašanje kot registriran uporabnik, saj vam bomo lahko tako odgovorili hitreje in bolj natančno ob upoštevanju vaših podatkov. 

Povejte nam    eStoritve