X
Išči

Javni vodovod - vodooskrbni sistemi

Upravljamo in vzdržujemo deset javnih vodovodov oz. vodooskrbnih sistemov, od tega štiri v Mestni občini Slovenj Gradec: VS Slovenj Gradec – Suhi dol, VS Sele, VS Razbor in VS Partizanka ter pet v Občini Mislinja: VS Mislinja, VS Dolič, VS Završe – Graška Gora, VS Dovže in VS Pungart - Kope.

Vodooskrbni sistem Slovenj Gradec – Suhi dol

VS Slovenj Gradec – Suhi Dol s pitno vodo oskrbuje 13.913 uporabnikov in predstavlja največji vodooskrbni sistem v Mestni občini Slovenj Gradec. Dnevna poraba vode znaša okoli 1.961 m3. Sistem dobiva vodo iz območja Suhega dola, kjer so urejena tri črpališča podtalnice (SD1, SD2 in V1) ter klasični zajetji naravnih vodnih izvirov pri Umeku - Žnidarjevi mlini (I. do IV.) in Smolška raven. Najizdatnejši so površinski izviri Smolška raven in Žnidarjev mlin III. in IV., ki pa so prav tako najbolj podvrženi vplivom iz okolja. Tako se ob močnejših padavinah pojavlja motnost in mikrobiološka onesnaženost pitne vode. VS Slovenj Gradec – Suhi dol od julija 2023 obratuje z novo vodarno, kjer poteka priprava pitne vode s čistilno napravo z ultrafiltracijo kapacitete 60 l/s.

Ultrafiltracija je fizikalna filtracija z membrano, ki ima velikost por od 0,02 mikrometra do 0,03 mikrometra. To omogoča odstranitev vseh netopnih snovi, večjih od velikosti por, s čemer bo zagotovljena neoporečnost pitne vode. Zaradi dolžine in starosti vodovodnega omrežja izvajamo minimalno kloriranje pitne vode s plinskim klorom in zagotavljamo koncentracijo prostega klora v sledeh.

Za zagotovitev ustreznih rezerv vode je na sistemu enajst vodohranov: VH Lamp, VH Borovnik, VH Zgornji Legen, VH novi Legen, VH Troblje, VH Pameče 1, Pameče 2, VH Grajska vas, VH Šmon 1, VH Šmon 2 in VH Turiška vas.

Sistem s pitno vodo napaja mesto Slovenj Gradec in naselja Podgorje, Šmartno pri Slovenj Gradcu, Pameče, Troblje, Legen, Zg. Legen, Gmajna, Stari trg – del (Grajska vas), Turiška vas, Tomaška vas, Mislinjska Dobrava, Vodriž, Šmiklavž, Podjetniška cona Pameče, Mrakov hrib in Legenska planota.

Za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo v vseh navedenih naseljih imamo urejenih na vodovodnem omrežju devet prečrpališč pitne vode.

 

Vodooskrbni sistem Završe - Graška Gora

Javni vodooskrbni sistem Završe – Graška Gora s pitno vodo oskrbuje 374 uporabnikov. Dnevna poraba vode je okoli 45 m3 vode. Sistem se z vodo napaja iz črpališča MZ-1/91, ki se nahaja v dolini. Voda se nato preko 3 črpalk prečrpava v vodohran Višnerski vrh, od koder poteka distribucija po alkatenskih in litoželeznih ceveh do uporabnikov. Omrežje je dolgo 27,1 km.

Na sistemu je stalna priprava vode s kloriranjem z natrijevim hipokloritom.

Vodooskrbni sistem Razbor

Javni vodooskrbni sistem Razbor s pitno vodo oskrbuje okoli 100 ljudi, dnevna poraba vode je okoli 14 m3. Sistem se napaja z vodo iz klasičnega zajetja naravnega vodnega izvira Zgornji Razbor.

Na sistemu je vodohran kapacitete 50 m3. Dolžina omrežja znaša 10,2 km, omrežje je večinoma iz polietilena (PE).

V letu 2014 smo na sistemu zaradi slabe kakovosti vode uredili redno pripravo pitne vode s kloriranjem z natrijevim hipokloritom (NaOCl).

 

 

 

 

 

 

 

Vodooskrbni sistem Sele

Javni vodooskrbni sistem Sele s pitno vodo oskrbuje 512 uporabnikov, dnevna poraba vode je okoli 45 m3. Sistem se napaja z vodo iz vrtine – Sele 1/96. Na sistemu sta dva vodohrana: Sele (kapacitete 30 m3) in VH Sele pri vrtini (30 m3). Dolžina omrežja znaša 18 km, omrežje je večinoma iz polietilena (PE).

V letu 2015 smo na sistemu zaradi slabe kakovosti vode uredili redno pripravo pitne vode s kloriranjem z natrijevim hipokloritom (NaOCl).

 

Vodooskrbni sistem Partizanka

Javni VS Partizanka z vodo oskrbuje 9 objektov turističnega značaja, od tega je največji objekt Partizanski dom. Sistem se napaja z vodo iz zajetij naravnih izvirov vode Partizanka (Porodnica ) 1 do 4. Dnevna poraba vode na sistemu je 2,2 m3. Na sistemu je urejen vodohran kapacitete 50 m3. Dolžina vodovodnega omrežja znaša 866 metrov in je iz polietilena (PE).

V letu 2018 je bilo na sistemu zaradi predimenzioniranega omrežja in premajhne porabe pitne vode urejena stalna priprave vode z raztopino natrijevega hipoklorita (NaOCl).

 
 

Vodooskrbni sistem Mislinja

Vodooskrbni sistem Mislinja s pitno vodo oskrbuje 2258 uporabnikov in je največji sistem v občini Mislinja. Dnevna poraba vode je okoli 230 m3. Sistem napajajo naravni vodni izviri, ki se nahajajo v gozdnem območju na pobočju Pohorja, to so: Žegnan studenec 1 do 3, Čankar, Ramšak in Ovčar. Na sistemu so trije vodohrani: VH Adam, VH Colnerca in VH Na vasi. Omrežje je sestavljeno iz alkatenskih, PVC in litoželeznih cevi. Skupna dolžina omrežja znaša 41,9 km. Na sistemu izvajamo stalno dezinfekcijo vode z raztopino natrijevega hipoklorita.

 

Vodooskrbni sistem Dolič

Javni vodooskrbni sistem Dolič z vodo oskrbuje 520 uporabnikov, ki porabijo približno 45 m3 vode na dan. Sistem se napaja z vodo iz klasičnih zajetij naravnih vodnih izvirov: Mravljak in Kavc. Na sistemu je vodohran kapacitete 50 m3, kjer izvajamo stalno dezinfekcijo vode z natrijevim hipokloritom. Dolžina vodovodnega omrežja znaša 11,1 km.

 

Vodooskrbni sistem Dovže

Javni vodooskrbni sistem Dovže oskrbuje s pitno vodo 437 uporabnikov, ki porabijo okoli 29 m3 vode dnevno. Sistem se napaja z vodo iz klasičnega zajetja naravnega vodnega izvira Pušel - Dovže. Na sistemu je vodohran kapacitete 70 m3.  Dolžina vodovodnega omrežja znaša 12,2 km.

Na sistemu smo v letu 2016 uredili stalno pripravo vode s kloriranjem z natrijevim hipokloritom.

 

Vodooskrbni sistem Pungart – Kope

Javni vodooskrbni sistem Pungart – Kope s pitno vodo oskrbuje 72 objektov turističnega značaja, od tega sta največja objekta Grmovškov in Lukov dom. Dnevna poraba vode na sistemu je 18 m3. Sistem se napaja z vodo iz zajetij Pungart 1 in 2 ter Kraljevi graben 1 do 4, ki se nahajajo na nadmorski višini od 1420 m do 1470 m. Na sistemu je urejen vodohran kapacitete 2 x 60 m3.  Dolžina vodovodnega omrežja znaša 3,8 km in je iz polietilena (PE).

Na sistemu smo v letu 2017 na izvirih uredili stalno pripravo vode s kloriranjem z natrijevim hipokloritom.

 

POGOSTO NAS SPRAŠUJETE

Pripravili smo nabor pogostih vprašanj in odgovorov, ki se nanašajo na različna področja delovanja in tudi na različne življenske situacije. Hitro boste našli odgovore ter obrazce in dokumente itd.
 

Kliknite tukaj

IMATE VPRAŠANJA, PRIPOMBE ALI PREDLOGE?

Izpolnite e-obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Če uporabljate eStoritve, oddajte vprašanje kot registriran uporabnik, saj vam bomo lahko tako odgovorili hitreje in bolj natančno ob upoštevanju vaših podatkov. 

Povejte nam    eStoritve