X
Išči

Priklop na toplovodno omrežje

PRIKLOP NA TOPLOVODNO OMREŽJE UREDITE Z ODDAJO VLOGE ZA PRIKLJUČITEV NA TOPLOVOD

Odjemalec, ki želi priključiti svoje toplotne naprave na distribucijsko omrežje, mora za to predhodno dobiti soglasje distributerja toplote. Postopek priklopa na toplovodno omrežje je opredeljen v sistemskih obratovalnih navodilih in je odvisen od tega, ali gre za novogradnje ali obstoječe objekte.

Za obstoječe stavbe

V primerih, ko gre za obstoječe stavbe in če se ne izdeluje projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, potem  je postopek sledeč:

  1. bodoči odjemalec  izpolni vlogo za priključitev na toplovod in priloži dokumentacijo,
  2. distributer izda soglasje za priključitev,
  3. organ Mestne občine  Slovenj Gradec  odmeri komunalni prispevek,
  4. distributer toplote in odjemalec skleneta pogodbo o priključitvi na distribucijsko omrežje,
  5. izvede se priklop na sistem daljinskega ogrevanja

Vloga za priključitev na toplovod 

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljena

Če se izdeluje projekt za pridobitev gradbenega dovoljena za priključitev objekta na distribucijsko omrežje, katerega območje se ureja s prostorskim redom, je potrebno pred izdelavo projekta za gradbeno dovoljenje pridobiti od distributerja toplote projektne pogoje.

S projektnimi pogoji se določi mesto priključitve na distribucijsko omrežje in podajo pogoji, potrebni za izdelavo projektnih rešitev za pridobitev soglasja s strani distributerja toplote.

 

VODJA OSKRBE S TOPLOTNO ENERGIJO IN ZEMELJSKIM PLINOM

Miran Perše, inž. elektronike

T: 02 88 120 23
M: 041 210 081
E: miran.perse@komusg.si

Toplarna Štibuh, 1. nadstropje desno

PRIKLOP NA TOPLOVOD

Za priklop morate pridobiti soglasje distributerja toplote.

Vloga za priključitev na toplovod

POGOSTO NAS SPRAŠUJETE

Pripravili smo nabor pogostih vprašanj in odgovorov, ki se nanašajo na različna področja delovanja in tudi na različne življenske situacije. Hitro boste našli odgovore ter obrazce in dokumente itd.
 

Kliknite tukaj

IMATE VPRAŠANJA, PRIPOMBE ALI PREDLOGE?

Izpolnite e-obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Če uporabljate eStoritve, oddajte vprašanje kot registriran uporabnik, saj vam bomo lahko tako odgovorili hitreje in bolj natančno ob upoštevanju vaših podatkov. 

Povejte nam    eStoritve