X
Išči

Dejavnosti KP Slovenj Gradec

Naše osnovne dejavnosti segajo na področje izvajanja naslednjih lokalnih gospodarskih javnih služb:

OSKRBA S PITNO VODO

Pitno vodo zagotavljamo 70 % prebivalcem v občinah Slovenj Gradec in Mislinja.
Naša osnovna naloga je zagotavljanje zadostne količine varne pitne vode. Redno vzdržujemo in nadgrajujemo vodovodni sistem, skrbimo za vodovarstvena območja ter zagotavljamo požarno vodo.

Enota strokovno tehnične službe s svojimi kompetentnimi kadri deluje na področju informatike, katastra, investicij, okoljske problematike, obvladovanja predpisov na področju analitike pitne vode in ostalih monitoringov, vodenja standarda kakovosti in ravnanja z okoljem in kot celovita timska ekipa, nudi tehnično podporo celotnemu podjetju.

STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE

Enota strokovno tehnične službe s svojimi kompetentnimi kadri deluje na področju informatike, katastra, investicij, okoljske problematike, obvladovanja predpisov na področju analitike pitne vode in ostalih monitoringov, vodenja standarda kakovosti in ravnanja z okoljem in kot celovita timska ekipa, nudi tehnično podporo celotnemu podjetju.

Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih vod

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA

V občinah Slovenj Gradec in Mislinja upravljamo z odpadnimi vodami, upravljamo s čistilnima napravama v Slovenj Gradcu in Mislinji, izvajamo tudi dodatne storitve (odmaševanje in čiščenje kanalizacije, ipd).


MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE

Male komunalne čistilne naprave (MKČN) se uporabljajo za čiščenje komunalne odpadne vode tam, kjer priključitev na javno javno kanalizacijsko omrežje (še) ni mogoče.
Preverite ponudbo MKČN ter ostala navodila in pravila za upravljanje z MKČN in greznicami.

ENERGETIKA - PLIN in TOPLOVOD

Energetika pokriva oskrbo s toplovodno energijo in zemeljskim plinom. Smo eden najcenejših ponudnikov oskrbe z zemeljskim plinom v Sloveniji. Izkoristite nizke cene domačega dobavitelja in lastnega distribucijskega omrežja ter se priklopite še danes!

STANOVANJSKA DEJAVNOST

Izvajamo upravljanje nepremičnin - večstanovanjskih in drugih stavb v občinah Slovenj Gradec in Mislinja.
Z dobrim upravljanjem vzdržujemo oz. povečujemo samo vrednost nepremičnin in tako ohranjamo dobro zunanjo podobo okolice.


UREJANJE JAVNIH POVRŠIN

Skozi celo leto skrbimo, da so vse javne poti, ceste, trgi, parkirišča in zelenice primerno urejeni in vzdrževani. Preverite lahko tudi zemljevide parkirišč, parkomatov, lokacij plakatiranja, naročite lahko zaporo ceste, ...KATASTER IN GEODETSKE STORITVE

Vodimo in vzdržujemo kataster komunalnih naprav. Sodelujemo pri načrtovanju, izgradnji in evidentiranju komunalne infrastrukture v občinah Slovenj Gradec in Mislinja. Izvajamo tudi zakoličbe ter geodetske posnetke za potrebe izdelave projektne dokumentacije.


POGREBNE IN POKOPALIŠKE STORITVE

V okviru organizacije pogrebov in vzdrževanje pokopališč izvajamo urejanje dokumentacije ob smrti, ureditev prevoza umrlih, upepelitev, oddajanje grobnih prostorov in opreme.
Pisarna pogrebne službe se nahaja v mrliški vežici Stari trg.

V enoti GVS opravljamo vzdrževalna in investicijska gradbena dela na področju komunalne in cestne infrastrukture.

GRADNJA, VZDRŽEVANJE, SERVIS

V enoti gradnje, vzdrževanje in servis (GVS) opravljamo vzdrževalna in investicijska gradbena dela na področju komunalne in cestne infrastrukture, menjavo vodomerov, zimsko in letno vzdrževanje občinskih in gozdnih cest, dežurno službo, vgradnjo malih hišnih komunalnih čistilnih naprav ter vzdrževanje lastnega voznega in strojnega parka.

POGOSTO NAS SPRAŠUJETE

Pripravili smo nabor pogostih vprašanj in odgovorov, ki se nanašajo na različna področja delovanja in tudi na različne življenske situacije. Hitro boste našli odgovore ter obrazce in dokumente itd.
 

Kliknite tukaj

IMATE VPRAŠANJA, PRIPOMBE ALI PREDLOGE?

Izpolnite e-obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Če uporabljate eStoritve, oddajte vprašanje kot registriran uporabnik, saj vam bomo lahko tako odgovorili hitreje in bolj natančno ob upoštevanju vaših podatkov. 

Povejte nam    eStoritve