X
Išči

Oskrba s požarno vodo

V podjetju vzdržujemo objekte in opremo javnega hidrantnega omrežja za zagotavljanje požarne vode. V upravljanju imamo 510 hidrantov, za katere izvajamo redni tehnični nadzor hidrantnega omrežja.

Hidrantno omrežje pregleda pooblaščeni izvajalec, pri tem opravi vizualni pregled hidranta, merjenje statičnega tlaka na zunanjem hidrantnem omrežju in izvede izpiranje. Po končanem pregledu se hidrant "zaplombira". Neustrezne hidrante je potrebno zamenjati oz. odpraviti pomanjkljivosti. Najpogostejši vzrok neustreznosti je poškodba ventila na hidrantu zaradi nepooblaščene / nepravilne uporabe in posledično puščanje vode.

HIDRANTI SO NAMENJENI ZAGOTAVLJANJU POŽARNE VARNOSTI IN NE POLNJENJU BAZENOV.

Pitna voda iz hidrantov se sme uporabljati brez soglasja Komunale Slovenj Gradec za gašenje požarov in odpravljanja posledic elementarnih nesreč.

Nenadzorovan odvzem pitne vode iz omrežja lahko povzroči izpad dobave pitne vode!

Nenadzorovan odvzem pitne vode iz omrežja lahko povzroči izpad dobave pitne vode, motnost pitne vode, spremembe v pritisku, nekontrolirano odtekanje vode, če hidrant ni pravilno zaprt in podobno.

Odjem vode iz hidrantov v primeru določenih enkratnih dogodkov je izjemoma možen ob predhodnem soglasju upravljavca, če razmere na vodovodnem omrežju to dopuščajo. Odjem obvezno opravi strokovno usposobljeni delavec upravljavca, ki pri tem uporabi tehnično brezhiben, registriran hidrantni nastavek.

Ker odjem vode iz hidranta na spada v okvir izvajanja javne službe, se voda in izvedba odjema obračuna naročniku po veljavnem ceniku.

POGOSTO NAS SPRAŠUJETE

Pripravili smo nabor pogostih vprašanj in odgovorov, ki se nanašajo na različna področja delovanja in tudi na različne življenske situacije. Hitro boste našli odgovore ter obrazce in dokumente itd.
 

Kliknite tukaj

IMATE VPRAŠANJA, PRIPOMBE ALI PREDLOGE?

Izpolnite e-obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Če uporabljate eStoritve, oddajte vprašanje kot registriran uporabnik, saj vam bomo lahko tako odgovorili hitreje in bolj natančno ob upoštevanju vaših podatkov. 

Povejte nam    eStoritve