X
Išči

Energetika

Enota energetika dejavnost distribucije toplote izvaja že od leta 1975. Proizvodna toplote se je pričela leta 1980, ko je pričela s proizvodno toplote na lokaciji kotlarne Štibuh z dvema vročevodnima kotloma skupne moči 11,6 MW. Kot gorivo se je uporabljalo fosilno gorivo mazut.

Od ogrevalne sezone 2021/22 oskrbujemo mesto Slovenj Gradec s toploto proizvedeno s kotlom na lesno biomaso – sekanci in kogeneracijsko napravo – SPTE.

Na daljinsko ogrevanje je priključenih 1644 odjemalcev.

Poleg oskrbe s toploto izvajamo tudi distribucijo zemeljskega plina, na plinovodno omrežje je priključenih 987 odjemalcev.

Izvajamo več različnih dejavnosti in sicer:

 • oskrba s toploto, ki zajema  proizvodnjo in distribucija toplote,
 • oskrba z zemeljskim plinom, ki zajema distribucijo in dobavo zemeljskega plina,
 • proizvodnja elektrike,
 • storitve energetskega pogodbeništva.

Vizija in strateški cilji energetskih dejavnosti so:

 • zagotavljanje dolgoročno varne, zanesljive in cenovno konkurenčne energetske oskrbe,
 • zagotavljanje učinkovite energetske oskrbe pri vseh odjemalcih,
 • zagotavljanje ustreznega trajnostnega razvoja vseh oblik daljinske energetike,
 • zagotavljanje ustreznega gospodarjenja in ohranjanje vrednosti premoženja energetske infrastrukture,
 • zagotavljanje učinkovite rabe energije,
 • zagotavljanje učinkovitega monitoringa pri izvajanju dejavnosti,
 • zagotavljanje realnega in objektivnega trženja energetske oskrbe,
 • izvajanje dejavnosti v skladu z vsemi zakonskimi določili na področju energetike,
 • skrb za čisto okolje

Lokacija enote je v toplarni Štibuh na Šmarski cesti 2 v Slovenj Gradcu.

VODJA ENERGETIKE


Darijan Plaz, dipl. inž. str.

T: 02 88 120 22
M: 051 610 750
E: darijan.plaz@komusg.si

Toplarna Štibuh, 1. nadstropje desno

ODGOVORNI INŽENIR DISTRIBUCIJE

 

Bogdan Urbancl, univ. dipl. inž. el.

T: 02 88 120 21
M: 051 201 018
E: bogdan.urbancl@komusg.si

Toplarna Štibuh, 1. nadstropje desno

VODJA OSKRBE S TOPLOTNO ENERGIJO IN ZEMELJSKIM PLINOM

Miran Perše, inž. elektronike

T: 02 88 120 23
M: 041 210 081
E: miran.perse@komusg.si

Toplarna Štibuh, 1. nadstropje desno

POGOSTO NAS SPRAŠUJETE

Pripravili smo nabor pogostih vprašanj in odgovorov, ki se nanašajo na različna področja delovanja in tudi na različne življenske situacije. Hitro boste našli odgovore ter obrazce in dokumente itd.
 

Kliknite tukaj

IMATE VPRAŠANJA, PRIPOMBE ALI PREDLOGE?

Izpolnite e-obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Če uporabljate eStoritve, oddajte vprašanje kot registriran uporabnik, saj vam bomo lahko tako odgovorili hitreje in bolj natančno ob upoštevanju vaših podatkov. 

Povejte nam    eStoritve