X
Išči

Vzdrževanje cest, ulic in trgov

Pod urejanje in vzdrževanje občinskih cest in drugih javnih površin se smatrajo vse javne prometne površine, ki so prometne površine splošnega pomena za cestni promet, ki jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste in varnost prometa na njih.

Sem spadajo tudi javna parkirišča, površine za pešce, kolesarske steze in druge javne prometne površine, ki so v lasti Mestne občine Slovenj Gradec in občine Mislinja.

Izvajamo letno ter zimsko vzdrževanje javnih površin ter gozdnih cest v obeh občinah. 

Dežurna številka za vzdrževanje javne infrastrukture in zelenih površin - 031 80 90 80.

LETNO IN ZIMSKO VZDRŽEVANJE

Celoletno vzdrževanje cest zahteva veliko truda, ki ga skupaj s kooperanti uspešno upravljamo že vrsto let.

Pri tem nam je v podporo geografski informacijski sistem podjetja in dobro poznavanje lokalnih (vremenskih) posebnosti oz. mikroklim, ki se ustvarjajo in vplivajo na razmere na cestah. Redno sodelujemo s krajani, da je naše delo čim bolj učinkovito.

Letno vzdrževanje

Letno vzdrževanje cest in javnih površin zajema urejanje bankin, grederiranje makadamskega vozišča, čiščenje jarkov, mulčanje in čiščenje brežin, rezanje vej, urejanje odvodnjavanja, izdelava in popravilo cevnih propustov, krpanje asfaltnih površin, krpanje udarnih jam, izdelava podpornih zidov itd…

Zimsko vzdrževanje

Dela se začnejo že v predzimskem obdobju s postavitev snežnih količkov in nadaljujejo v v zimskem obdobju: pluženje in posipanje javnih prometnih površin, pregledništvo, odstranjevanje in odvažanje snega z javnih prometnih površin.

V obdobju po zimskem vremenu sledi pospravilo snežnih količkov, popravilo poškodb na cestišču, ki so nastala ob izvajanju zimske službe…

LETNO IN ZIMSKO VZDREŽAVANJE V MOSG

V MO Slovenj Gradec se vzdržuje preko 295 km lokalnih, zbirnih in krajevnih cest, javnih poti v mestih in v naseljih ter kolesarskih poti in sicer:

  • lokalne ceste (LC) med naselji v občini Sl. Gradec in naselji v sosednjih občinah 145,34 km,
  • zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste(LZ) 6,7 km,
  • mestne in krajevne ceste (LK) 8,24 km,
  • javne poti v mestu Slovenj Gradec , naseljih in med naselji 130,48 km,
  • javne poti za kolesarje 12,66 km.

Vzdržuje se tudi preko 29 km pločnikov in pešpoti.

 

Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v MOSG

 

LETNO IN ZIMSKO VZDRŽEVANJE V OBČINI MISLINJA

V občini Mislinja se vzdržuje preko 99 km lokalnih, zbirnih in krajevnih cest, javnih poti v mestih in v naseljih ter kolesarskih poti in sicer:

  • lokalne ceste (LC) med naselji v občini Mislinja in naselji v sosednjih občinah 67,6 km,
  • mestne in krajevne ceste (LK) 1,7 km,
  • javne poti v naseljih  25,7 km,
  • javne poti za kolesarje 4,5 km.

Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v občini Mislinja

 

VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST

Imamo koncesijo za letno in zimsko vzdrževanje gozdnih cest.

Skupaj s kooperanti skrbimo v MO Slovenj Gradec za 245 km in v občini Mislinja 215 km gozdnih cest.

POGOSTO NAS SPRAŠUJETE

Pripravili smo nabor pogostih vprašanj in odgovorov, ki se nanašajo na različna področja delovanja in tudi na različne življenske situacije. Hitro boste našli odgovore ter obrazce in dokumente itd.
 

Kliknite tukaj

IMATE VPRAŠANJA, PRIPOMBE ALI PREDLOGE?

Izpolnite e-obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Če uporabljate eStoritve, oddajte vprašanje kot registriran uporabnik, saj vam bomo lahko tako odgovorili hitreje in bolj natančno ob upoštevanju vaših podatkov. 

Povejte nam    eStoritve