X
Išči

Navodila ob vgradnji MKČN

Lastnik male komunalne čistilne naprave manjše od 50 PE je tudi njen upravljavec. Pred vgradnjo je potrebno pridobiti vodno soglasje na Direkciji RS za vode (če je MKČN že vgrajena, to storite čim prej - obrazec). Nadalje morate zgotoviti potrebno dokumentacijo in meritve.

MERITVE

 1. Naročite prve meritve - vzorči se iztok, trenutni vzorec. (Meritve naroči upravljalec MKČN.) 
  • Seznam izvajalcev je dosegljiv na tej povezavi.  Najbližji pooblaščeni izvajalec v naši okolici je Eko ekoinženiring d.o.o., Ravne na Koroškem.
  • Izvajalec vam bo na podlagi meritev izdal analizni izvid.
   POMEMBNO: V kolikor je izvid neustrezen, to je v primeru, ko rezultat KPK presega  predpisano mejno vrednost 200 mg /l , morate meritve ponoviti.
    
 2. Najpozneje 30 dni po prejemu ustreznega analiznega izvida izpolnite poročilo o prvih meritvah in nam en izvod predložite. Naslednji mesec po prejemu poročila vam bomo (Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec ) znižali okoljsko dajatev za 90 %.
   
 3. Naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev (in nato vsaka tri leta) vas obišče naš predstavnik in vam brez doplačila opravi pregled MKČN. POMEMBNO: Pregled MKČN se ne izvede, če upravljavec  MKČN v roku za izvedbo pregleda predloži analizne izvide (rezultate meritev KPK iztoka MKČN), ki jih je izvedel pooblaščen izvajalec.

  V primeru, da se pregled MKČN izvede, se preveri, če naprava deluje in pregleda se naslednja predpisana dokumentacija:
  • navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje naprave;
  • izjavo o lastnostih MKČN v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode (LE ZA TIPSKE MKČN!);
  • vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, in pregledno situacijo, iz katere je razvidno mesto iztoka iz MKČN v vode, opredeljeno s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1:5.000 (in ime vodotoka, če gre za odvajanje v vodotok) (vodno soglasje izdaja Direkcija RS za vode).
  • dokumentacijo o opravljenih delih na MKČN;
  • podatke o ravnanju z blatom;
  • kopijo izjave z navedbo datuma in količine uporabe blata v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, če gre za kmetijsko gospodarstvo (VELJA LE ZA KMETE);
  • podatke o izrednih dogodkih, ki nastanejo med obratovanjem MKČN zaradi drugačne sestave odpadne vode, okvar ali drugih prekinitev obratovanja MKČN in podobnih razlogov, ter času njihovega trajanja.

V kolikor se med pregledom ugotovi, da naprava ne deluje ustrezno, se za naslednja tri leta ukine znižana okoljska dajatev.

Lahko se izvede ponovni pregled, vendar se le ta zaračuna skladno z veljavnim cenikom.

VPIS V EVIDENCO MKČN

Vsaka MKČN mora biti vpisana v register MKČN pri izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda. V našo evidenco lahko naprave vpišete lastniki MKČN na področju Mestne občine Slovenj Gradec in Občine Mislinja. O vgradnji male komunalne čistilne naprave nas morate pisno obvestiti v roku 15 dni po začetku njenega obratovanja.

Če potrebujete potrdilo o vgradnji za potrebe oddaje vloge na razpisih za subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav, nas čim prej kontaktirajte, da vas obiščemo, izdamo potrdilo o vgradnji ter vašo malo komunalno čistilno napravo vpišemo v našo evidenco.

Vloga za vpis MKČN v evidenco

POGOSTO NAS SPRAŠUJETE

Pripravili smo nabor pogostih vprašanj in odgovorov, ki se nanašajo na različna področja delovanja in tudi na različne življenske situacije. Hitro boste našli odgovore ter obrazce in dokumente itd.
 

Kliknite tukaj

IMATE VPRAŠANJA, PRIPOMBE ALI PREDLOGE?

Izpolnite e-obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Če uporabljate eStoritve, oddajte vprašanje kot registriran uporabnik, saj vam bomo lahko tako odgovorili hitreje in bolj natančno ob upoštevanju vaših podatkov. 

Povejte nam    eStoritve