X
Išči

Priključitev na javni vodovod

Pogoj za priključitev na javni vodovod je rešeno odvodnjavanje odpadnih voda iz objekta.

Pred izvedbo priključka na javni vodovod, morate pridobiti soglasje za priključitev na javni vodovod.
V primeru novogradnje ste soglasje za priključitev pridobili že ob pridobitvi gradbenega dovoljenja. V primeru, da gre za priklop obstoječega objekta pa na Komunalo Slovenj Gradec oddate vlogo za izdajo soglasja za priključitev na javni vodovod za obstoječ objekt.

Priključitev na javni vodovod sme izvesti samo upravljavec javnega vodovoda – Komunala Slovenj Gradec, gradbena in zemeljska dela pa lahko izvedete v lastni režiji, vendar se dela izvedejo pod nadzorom Komunale Slovenj Gradec. V tem primeru nas morate pravočasno obvestiti o pričetku zemeljskih del.

Po opravljenem ogledu izvedbe priključka Komunala Slovenj Gradec izstavi zapisnik o pregledu, ki je podlaga za vpis v evidenco uporabnikov javnega vodovoda.

STROŠKI IZGRADNJE

Stroške izgradnje priključka stavbe ali gradbenega inženirskega objekta na javni vodovod nosi lastnik stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta.

Priključek na javni vodovod je cevovod od javnega vodovoda do odjemnega mesta in njegova oprema (priključni sklop, odjemno mesto in obračunski vodomer).

VODJA VODOOSKRBE

Tone Vocovnik, el. inž.,
041 781 925
tone.vocovnik@komusg.si

Upravna stavba – soba 004

POGOSTO NAS SPRAŠUJETE

Pripravili smo nabor pogostih vprašanj in odgovorov, ki se nanašajo na različna področja delovanja in tudi na različne življenske situacije. Hitro boste našli odgovore ter obrazce in dokumente itd.
 

Kliknite tukaj

IMATE VPRAŠANJA, PRIPOMBE ALI PREDLOGE?

Izpolnite e-obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Če uporabljate eStoritve, oddajte vprašanje kot registriran uporabnik, saj vam bomo lahko tako odgovorili hitreje in bolj natančno ob upoštevanju vaših podatkov. 

Povejte nam    eStoritve