X
Išči

Pogosta vprašanja in odgovori

Velika verjetnost je, da najdete svoj odgovor že med pogostimi vprašanji. Vprašanja smo razdelili v sklope po dejavnostih. Veseli bomo tudi vaših novih vprašanj, zato bomo odgovore ves čas dodajali.

 

OSKRBA S PITNO VODO

Zakaj se voda klorira?

Za zagotavljanje mikrobiološko ustrezne pitne vode izvajamo na sistemih redno ali občasno dezinfekcijo pitne vode s kloriranjem.

Kloriranje pitne vode je najpogosteje uporabljen postopek dezinfekcije in je hkrati z minimalnimi koncentracijami preostalega – rezidualnega klora v pitni vodi tudi pokazatelj uspešnosti dezinfekcije in posredno dokaz, da je voda mikrobiološko varna.

Zakaj iz pipe občasno priteče bela voda?

Bela obarvanost pitne vode, ki jo natočimo v kozarec, ni posledica klora v vodi, kot zmotno mislijo nekateri porabniki. Prisotnosti klora v vodi vizualno ne moremo zaznati.

Bela obarvanost je zgolj fizikalen pojav številnih mikroskopsko majhnih zračnih mehurčkov, ki nastanejo kot posledica raztapljanja zraka v vodi, ki je pod pritiskom. Ob iztekanju vode iz pipe se pritisk sprosti, kar povzroči delno izločanje v vodi raztopljenega zraka. Če takšno belo vodo natočimo v kozarec, lahko že po nekaj trenutkih opazimo, da se voda v kozarcu počasi zbistri (opazimo dvigovanje mehurčkov proti površini).

Zakaj iz pipe občasno priteče rjava voda?

Občasno lahko iz pipe priteče rjavo – rdeče obarvana pitna voda. Takšna obarvanost je lahko posledica različnih dejavnikov:

 • Najpogosteje opazimo rjavo obarvanost vode zjutraj ali po daljši neuporabi vode (na primer, ko pridemo iz službe ali smo dlje časa odsotni). V kolikor ta pojav opazimo, izperimo hišno vodovodno omrežje. To storimo tako, da vodo pustimo na končnem mestu prosto teči vsaj 10 minut, da obarvanost izgine.
 • Uporabi manj kvalitetnih pocinkanih železnih cevi v hišnem omrežju, ki rjavijo.
 • Obarvanosti, ki se pojavi po večjih popravilih okvar na hišnem ali javnem vodovodnem omrežju.
 • Prisotnosti železa in mangana v pitni vodi. Železo in mangan se v vodi nahajata v topni obliki, ob prisotnosti kisika pa preideta v netopno obliko in se izločita v obliki usedlin rje, ki se nabira v notranjosti vodovodnih cevi in povzroča rjave sledi na umivalnikih. Same po sebi usedline za zdravje niso škodljive, vendar pa so v višjih koncentracijah že zaradi vizualnega učinka, nezaželene.
Kaj povzroča trdoto vode?

Trdoto vode povzročajo kalcijevi in magnezijevi ioni. Čim več kot jih naravna voda raztopi iz prsti in kamnin, tem trša je.

Poznamo začasno trdoto vode, ki se izloči pri prekuhavanju vode in trajno trdoto vode, ki ostane v vodi tudi po prekuhavanju.
Pri segrevanju vode (nad 50°C) se iz vode izločijo kalcijevi in magnezijevi karbonati, ki so v vodi netopni in se nalagajo na stenah posode v obliki belega trdega ostanka oziroma "vodnega kamna".

Trdota vode je največkrat izražena v nemških trdotnih stopinjah (°dH), kjer ena stopinja pomeni vsebnost 10 mg kalcijevega oksida na liter vode.

Lestvica trdote vode:

Trdota vode

°dH

Zelo mehka voda

0 - 4

Mehka voda

4 - 8

Srednje trda voda

8 - 12

Trda voda

12 - 18

Zelo trda voda

18 - 30

 

Porabniki ob nabavi novih pomivalnih strojev, parnih likalnikov in podobnih aparatov pogosto postavljajo vprašanja v zvezi z trdoto vode na vodovodnem sistemu.

Trdota vode na vodovodnih sistemih, ki jih upravlja Komunala Slovenj Gradec:

Vodovodni sistem (VS)

Trdota vode (°dH)

Trdota vode

VS Slovenj Gradec

12,1

trda voda

VS Sele

13

trda voda

VS Razbor

11,9

srednje trda voda

VS Mislinja

2,8

zelo mehka voda

VS Dolič

3,4

zelo mehka voda

VS Dovže

7,0

mehka voda

VS Završe - Graška Gora

14,4

trda voda

 

Kje lahko plačujem položnice brez provizije?

V okviru delovanja javne blagajne Mestne občine Slovenj Gradec je možno plačilo položnic Komunale Slovenj Gradec brez plačila bančne provizije na

Hranilnici LON, PE Slovenj Gradec, Cankarjeva ulica 1.

 

 

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

Do kdaj se moram priključiti na javno kanalizacijo?

Kjer je kanalizacija zgrajena, je v skladu z zakonodajo obvezna priključitev na kanalizacijo, v roku šestih mesecev.

Na koga se lahko obrnem za nujno praznjenje greznice?

Nujno oziroma intervencijsko praznjenje greznice lahko naročite v našem podjetju:  

 • preko spletnega obrazca - kliknite tukaj 
 • na sedežu Komunale Slovenj Gradec, v času uradnih ur
 • na telefonskih številkah 
  • 02 88 120 20
  • ali 031 626 568 - Gregor Mlakar
  • ali v popoldanskem času na dežurni številki.
Ali lahko sam pripeljem greznično goščo na čistilno napravo?

Ne. Praznjenje, odvoz in čiščenje grezničnih gošč izvajamo v podjetju.

Na koliko časa se praznijo greznice in male komunalne čistilne naprave (MKČN)?

Odvoz blata iz greznic in MKČN izvajamo enkrat na 3 leta.

O rednem odvozu pred iztekom treh let boste predhodno pisno obveščeni. Na podlagi pisnega obvestila se boste dogovorili o dnevu odvoza.

Kje lahko plačujem položnice brez provizije?

V okviru delovanja javne blagajne Mestne občine Slovenj Gradec je možno plačilo položnic Komunale Slovenj Gradec brez plačila bančne provizije na

Hranilnici LON, PE Slovenj Gradec, Cankarjeva ulica 1.

 

 

MALE KOMUNALNE ČISTILINE NAPRAVE

Do kdaj se moram priključiti na javno kanalizacijo?

Kjer je kanalizacija zgrajena, je v skladu z zakonodajo obvezna priključitev na kanalizacijo, v roku šestih mesecev.

Do kdaj moram vgraditi MKČN?

Na območjih kjer ni kanalizacije ali ni načrtovana je rok za vgradnjo MKČN/nepretočne greznice za obstoječe objekte (za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje pred 14. 12. 2002), ki nimajo urejenega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, kot je bilo predpisano v času gradnje objekta, je najkasneje do 31. 12. 2025.

Za tiste objekte, ki imajo čiščenje odpadne vode urejeno s pretočno greznico (oz. v skladu s prepisi v času gradnje objekta), pa je rok ob prvi rekonstrukciji objekta.

Kje lahko naročam vgradnjo male komunalne čistilne naprave (MKČN)?

Vgradnjo MKČN lahko naročate v enoti Gradnja, vzdrževanje in servis.
V ponudbi imamo tri različne tipe čistilnih naprav, za katere smo mnenja, da delujejo dobro.

Poleg vgradnje nudimo tudi servis in vzdrževanje male čistilne naprave.

Naročila sprejemamo:

 • preko spletnega obrazca - kliknite tukaj 
 • na sedežu Komunale Slovenj Gradec v času uradnih ur
 • na telefonski številki 02 88 120 20 (tajništvo) ali 041 435 110 – Maja Šuler.

Preden se odločite za nakup katerekoli MKČN na trgu, vam svetujemo, da pri nas preverite tudi, ali vaš objekt stoji na območju, kjer je v prihodnje predvidena izgradnja javne kanalizacije.

Na koga se lahko obrnem za nujno praznjenje greznice?

Nujno oziroma intervencijsko praznjenje greznice lahko naročite v našem podjetju:  

 • preko spletnega obrazca - kliknite tukaj 
 • na sedežu Komunale Slovenj Gradec, v času uradnih ur
 • na telefonskih številkah 
  • 02 88 120 20
  • ali 031 626 568 - Gregor Mlakar
  • ali v popoldanskem času na dežurni številki.
Ali lahko sam pripeljem greznično goščo na čistilno napravo?

Ne. Praznjenje, odvoz in čiščenje grezničnih gošč izvajamo v podjetju.

Na koliko časa se praznijo greznice in male komunalne čistilne naprave (MKČN)?

Odvoz blata iz greznic in MKČN izvajamo enkrat na 3 leta.

O rednem odvozu pred iztekom treh let boste predhodno pisno obveščeni. Na podlagi pisnega obvestila se boste dogovorili o dnevu odvoza.

 

ENERGETIKA - plin in toplovod

Kje lahko plačujem položnice brez provizije?

V okviru delovanja javne blagajne Mestne občine Slovenj Gradec je možno plačilo položnic Komunale Slovenj Gradec brez plačila bančne provizije na

Hranilnici LON, PE Slovenj Gradec, Cankarjeva ulica 1.

 

Kakšen je postopek za spremembo naslova za dostavo računa?

Če želite kot odjemalec prejemati račune za opravljene storitve na drugem naslovu, kot je naslov za opravljene storitve, morate nam kot dobavitelju pisno sporočiti točen naslov za dostavo računov.

Pisno vlogo za spremembo je potrebno poslati na naslov:

JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o.
Pameče 177 A
2380 Slovenj Gradec

ali po faksu na številko: 02 881 20 40

ali po elektronski pošti na naslov: info@komusg.si

 

Za spremembo naslova za dostavo računa se lahko dogovorite na telefonski številki: 02 881 20 38

Zakaj termostatski ventili na začetku kurilne večkrat zatajijo?

Termostatski ventil deluje na principu vzmeti in raztezka in krčenjasnovi, ki je v termostatski glavi. Vzmet ventil odpira, termostatska glava pa zapira. Pri povečanitemperaturi v prostoru se snov v termostatski glavi razteza in glava začne zapirati ventil, saj je sila raztezka večja kot sila vzmeti.

Pri nižanju temperature v prostoru se snov v termostatski glavi krči in glava se odmika od osi na kateri je tesnilo ter daje prosto pot vzmeti, da odpre ventil.

Če v poletnem času termostatske ventile ročno zapremo, tesnilo močno stisnemo v tesnilni sedež. Ko jeseni termostatski ventil odpiramo, praktično damo prosto pot vzmeti, da odpre ventil. Zgodi se da je sila vzmeti manjša od sile, ki drži skupaj tesnilo in sedež. Sila vzmeti ventila ni odprla, čeprav je termostatska glava na odprto. Rečemo, da je ventil zapikal.

Problem rešimo tako, da snamemo termostatsko glavo in ročno izvlečemo os tesnila ter ponovno namestimo termostatsko glavo.

Zaradi tega odsvetujemo ročno zapiranje termostatskih ventilov čez poletje v kolikor to ni potrebno .

Kaj morate storiti pred zamenjavo radiatorja, ki ima vgrajen delilnik?

Pred demontažo radiatorjev, ki imajo vgrajen delilnik in jih nameravate demontirati zaradi barvanja radiatorja ali zamenjave radiatorja z novim, nas je potrebno obvestiti na 02 88 120 22 ali 02 88 120 23.

V tem primeru bomo delilnik demontirali in ga zopet vgradili po vnovični montaži obstoječega ali nadomestnega radiatorja.

Kdaj se začne in kdaj konča ogrevalna sezona?

ZAČETEK: 

Splošni pogoji določajo, da se ogrevalna sezona – ogrevanje stavb - začne takrat, ko je po ugotovitvah Meteorološke postaje Šmartno pri Slovenj Gradcu zunanja temperatura v treh zaporednih dneh ob 21. uri enaka ali nižja od 12 °C. 

KONEC: 

Ogrevalna sezona se konča, ko je ob isti uri v treh zaporednih dneh 12 °C ali več.

Pri večjih nihanjih zunanje temperature so možna določena odstopanja.

Ali novi pravilnik o delilnikih prinaša obračun po ogrevalni površini?

Novi pravilnik o delilnikih prinaša določene novosti pri načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli.

Z novostmi  in poudarki se lahko seznanite TUKAJ.

Ali stavbe ogrevate tudi ponoči?

Možnost ogrevanja stavb v nočnem času obstaja, saj v tem času dogrevamo vročevodno omrežje in jetoplota na razpolago odjemalcem.

O tem ali bo stavba ogrevana tudi ponoči odloča lastnik oziroma lastniki stavbe. V hišni toplotni postaji stavbe je praviloma vgrajena krmilna ura s katero je možno določati čase ogrevanja stavbe. Pri nastavitvah lahko nudimo ustrezno pomoč.

 

STANOVANJSKA DEJAVNOST

Kaj so redna vzdrževalna dela manjše vrednosti?

Redna vzdrževalna dela manjše vrednosti si lahko ogledate TUKAJ.

Kaj so korekturni faktorji in zakaj so potrebni ?

Določitev korekturnih faktorjev je bila zakonska zahteva v Pravilniku o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur.l.RS, št. 7/2010), ki je bila možna le na osnovi analize toplotnih izgub za vsak posamezen del stavbe. Skupne toplotne izgube (transmisijske in ventilacijske) so se glede na zahteve tega pravilnika lahko določile na enega od naslednjih načinov:

 • na osnovi že izračunanih (določenih) toplotnih izgub s projektom centralnega ogrevanja;
 • na osnovi zahtev standarda SIST EN 12831;
 • na osnovi vrednosti, pridobljenih v praksi na primerljivih stavbah z upoštevanjem pravil tehnike.

Vse do leta 2015 je bila zakonodaja, ki je povezana z določitvijo korekturnih faktorjev slabo definirana. Praviloma se je določala na osnovi vrednosti, pridobljenih v praksi, ki pa nima strokovne podlage. Rezultat tega je, da so lahko korekturni faktorji določeni napačno. Zavedati se je treba, da je vsaka stavba specifična tako v pogledu tipov in velikosti stanovanj, njihove lege v stavbi, orientiranosti in toplotnih prehodnosti (U vrednosti) njihovega toplotnega ovoja.

Korekturni faktorji v veliki meri vplivajo na konkretne stroške stanovalcev, zato je potrebno za verodostojen in pravičen izračun upoštevati vsa pravila gradbene fizike. Te slabosti odpravlja novi Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. RS, št. 82 /2015), ki je pričel veljati 4. 11. 2015 in spremenjen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. RS, št. 61/2016). Pravilnik v skladu z Direktivo 2012/27/EU o energetski učinkovitosti določa način merjenja toplote ter način delitve in obračuna stroškov za toploto v večstanovanjskih in drugih stavbah z najmanj štirimi posameznimi deli s skupnim sistemom ogrevanja in v primerjavi s prejšnjim uvaja kar nekaj novosti, ena izmed njih je tudi drugačna določitev korekcijskih faktorjev zaradi vpliva lege posameznega dela stavbe.

Po novem lastniki stanovanj ne morejo več imeti možnosti vplivati na določitev korekcijskih faktorjev, saj jih mora izračunati za to usposobljen strokovnjak. Za vsako posamezno stanovanje se določi zunanji ovoj, izračunajo se toplotne izgube skozi ta ovoj ter izgube zaradi prezračevanja. Tako bi morali stanovalci pooblastiti upravnika, da v njihovem imenu za njihov račun pri usposobljenem strokovnjaku naroči korekcijo obstoječih faktorjev v skladu z veljavno zakonodajo.

Način izračuna je določen na podlagi predpisa, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah in predpisa, ki ureja podrobnejšo vsebino, obliko in metodologijo za izdajo energetske izkaznice. Preračun se naredi s pomočjo računalniškega programa, ki upošteva Tehnično smernico TSG-1-004:2010. V primeru izračuna korekturnih faktorjev se lahko kot nadgradnja izdela tudi energetska izkaznica stavbe, saj temelji njena izdelava na enakih predpisih in smernicah, pri čemer je potrebno prilagoditi pristop k izdelavi energetske izkaznice, kot bi bil, če se izdeluje samo energetska izkaznica stavbe, saj je potrebno stavbo razdeliti na ogrevalne cone, ki prestavljajo posamezne obračunske dele v stavbi. Dosedanji korekturni faktorji se lahko uporabljajo do 1. 1. 2025, oziroma do izvedbe posegov na ovoju stavbe, ki imajo vpliv na toplotne izgube. V praksi to pomeni, da bo potrebno nove korekcijske faktorje določiti vedno ob izvedbi kateregakoli ukrepa na ovoju stavbe, ki se je/bo izvedel od decembra 2015 dalje (toplotno izolacijske fasade ali izolacije strehe oziroma podstrešja, kleti, ipd.).  

Poleg pravilnejših korekturnih faktorjev, ki bodo določeni računsko in ne več izkustveno, ima novi način določanja korekturnih faktorjev še eno prednost, ker se mora uporabiti vedno, ko se na stavbi izvedejo ukrepi, ki vplivajo na toplotne izgube objekta. Za investicije je praviloma potrebno večinsko soglasje solastnikov nepremičnine, ki pa se za določene ukrepe niso odločali, ker večina v teh ukrepih ni videla konkretnih prihrankov. Tako na primer pri ukrepu dodatne toplotne izolacije stropa proti podstrešju ali talne plošče proti neogrevani kleti stanovalci v vmesnih etažah niso bili deležni pravičnih deležev prihrankov (saj se niso spremenili korekturni faktorji, čeprav se je spremenila toplotna prehodnost zunanjega ovoja), kar pa bo z novim načinom določitve korekcijskih faktorjev odpravljeno, saj bo vsako stanovanje v stavbi deležno določenega deleža prihranka po izvedbi ukrepa s spremembo korekcijskega faktorja.

Vabim na ogled nove spletne strani www.rrt-koda.si!

 • energetski pregledi stavb (preliminarni, razširjeni, specialni);
 • izračuni korekcijskih faktorjev;
 • izdelava projektov za zmanjšanje priključne moči za odjem toplote;
 • termografski pregledi objektov;
 • redni pregledi klimatskih sistemov nad 12 kW;
 • energetske izkaznice;
 • energetsko svetovanje ENSVET;
 • izdelava PEP (projekti celovite energetske prenove);

mag. Damjan Korošec, univ.dipl.inž.str.

direktor

RRT KoDa d.o.o.

Strnadova ulica 8, 2380 Slovenj Gradec

T/F: +386 (0)2 88 43 051

M: +386 (0)68 138 909

E: damjan.korosec@rrt-koda.si

W: www.rrt-koda.si

Ali mora najemnik stanovanja skrbeti za vzdrževanje dimnikov in z njimi povezanih kurilnih naprav ter inštalacij?

Določila pravilnika si lahko ogledate TUKAJ.

Katera vzdrževalna dela lahko upravnik opravi brez sklepa etažnih lastnikov?

Na podlagi 4. člena PRAVILNIKA o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS št. 20/2004) lahko upravnik brez sklepa etažnih lastnikov izvede sledeča dela. Določila pravilnika si lahko ogledate TUKAJ.

 

Kakšen je pravilen postopek zračenja stanovanj?
Ali sme uporabnik stanovanja samovoljno vgraditi kurilno napravo?

STANDARDI VZDRŽEVANJA STANOVANJ – SAMOVOLJNA VGRADNJA KURILNIH NAPRAV

Uporabnik ne sme samovoljno brez soglasja lastnika stanovanja in upravnika objekta, kljub temu, da ima stanovanje že zagotovljeno primarno ogrevanje prostorov in sanitarne vode v sklopu skupne kotlovnice oziroma etažnega centralnega ogrevanja, vgraditi druge vire ogrevanja (npr. peč na trdo gorivo,…). V tem primeru to dejanje predstavlja nevarnost za življenje in uničenje tuje lastnine, saj po večini primerov se obstoječi dimniki ne uporabljajo in so le-ti namenjeni za uporabo v izrednih razmerah (niso pregledani s strani pristojne in odgovorne službe), stanovanje kakor tudi stanovanjski objekti nimajo primernega prostora za skladiščenje drv, prav tako pripadajoči kletni prostori niso primerni za skladiščenje drv. Nevarnost lahko predstavlja tudi nestrokovno izveden razvod/odvod dimnih plinov v stanovanju in dovod zraka v prostor. V primeru, da uporabnik vgradi peč na trdo gorivo in stanovanje nima javljalnika ogljikovega monoksida (CO) predstavlja to dejanje vsesplošno nevarnost za življenje in lastnino. Omenjeno dejanje predstavlja skladno z veljavno zakonodajo in najemno pogodbo krivdni odpovedni razlog in izpostavljenost uporabnika, njegove družine in drugih subjektov življenjski nevarnosti. Uporabnik za upoštevanje zakonodaje krivdno in odškodninsko odgovarja.

Kje lahko plačujem položnice brez provizije?

V okviru delovanja javne blagajne Mestne občine Slovenj Gradec je možno plačilo položnic Komunale Slovenj Gradec brez plačila bančne provizije na

Hranilnici LON, PE Slovenj Gradec, Cankarjeva ulica 1.

 

Kaj storiti, če lastniki ali najemniki ne sporočijo število uporabnikov posamezne enote oziroma, če napačno sporočijo število prijavljenih oseb?

Če lastniki ali najemniki upravniku ne sporočijo števila uporabnikov posamezne enote pravočasno ali mu števila sploh ne sporočijo, upravnik upošteva, kot da to posamezno enoto uporablja dvakrat toliko oseb, kot se šteje za primerno skladno s 14. členom Pravilnika o dodelovanju neprofitnih stanovanj v najem (uradni list R, št. 14/04 s spremembami), pri čemer se upošteva površina stanovanja brez lastne udeležbe in varščine.

Uporabnik, ki prebiva v stavbi, lahko pisno opozori upravnika o večjem številu uporabnikov določene posamezne enote kot jih je lastnik ali najemnik te enote sporočil. V tem primeru upravnik pozove lastnika ali najemnika, navedenega v pisnem opozorilu, k pojasnitvi in tako ugotovi dejansko stanje.

Obrazec za prijavo ali spremembo števila oseb za posamezno stanovanje

Kako sporočiti spremembo št. oseb v stanovanju in do katerega dne v mesecu moram sporočiti spremembo št. upravnikov?

Spremembo števila oseb v stanovanju lahko sporočite preko obrazca za spremembo števila oseb. Izpolnjen obrazec podpišite in pošljite na naslov Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o., Pameče 177/a, 2380 Slovenj Gradec ali na info@komusg.si.

Lastniki ali najemniki morate vse morebitne spremembe števila uporabnikov sporočiti upravniku najkasneje v roku 15 dni po nastali spremembi. Upravnik upošteva vsako nastalo spremembo pri prvem naslednjem obračunskem obdobju.

Obrazec za prijavo ali spremembo števila oseb za posamezno stanovanje

Kaj zajema zavarovanje objekta po polici, ki jo sklene upravnik v imenu etažnih lastnikov in kdo je upravičenec v primeru škode?

Splošna zavarovalna tveganja:

 • požarno zavarovanje - požar, direktni udar strela, eksplozija, posledice neurja (vihar, toča),
 • izliv vode iz vodovodnega in toplovodnega omrežja,
 • zavarovanje splošne civilne odgovornosti iz hišne in zemljiške posesti.

Dodatna zavarovalna tveganja na željo lastnikov:

 • steklo,
 • potres,
 • poplavo in vdor meteorne vode,
 • popravila na objektu ob vlomu…

Upravičenec v primeru škode je lastnik, ki plačuje zavarovalno premijo.

 

KATASTER IN GEODETSKE STORITVE

V kaki obliki lahko pridobim podatke?

Za stranke in poslovne subjekte izdajamo podatke v papirnati (skica) in digitalni (shp, dxf) obliki ali pa se dogovorimo za zakoličbo – Grega Andrejc, 041 802 576.

Zakaj se izvajajo meritve komunalnih vodov (glavni vodi, priključki) na terenu?

Zaradi vzdrževanja katastra komunalnih vodov, ki je kasneje dostopen vsakomur.

Kakšni so stroški izdaje projektnih pogojev, soglasij k projektnim rešitvam oziroma soglasij k priključitvi na vode GJI?

Od 15. 4. 2008 ne zaračunavamo stroškov za pripravo in izdajo projektnih pogojev,soglasij k projektnim rešitvam oziroma soglasij k priključitvi.

Kakšen je postopek za izvedbo novega priključka na vode GJI?

Stranka mora na Komunalo Slovenj Gradec podati vlogo za priključitev na vode GJI. Na podlagi izdanega soglasja, kjer so podane tehnične možnosti priključitve, Mestna občina Slovenj Gradec oziroma Občina Mislinja izda odločbo o odmeri komunalnega prispevka. Na podlagi potrdila o plačilu komunalnega prispevka, stranko priključimo na vode GJI.

Vloge za priključitev na vode GJI:

Vsi obrazci, vloge in ceniki so na voljo tukaj

Stranka lahko vlogo pošlje po pošti ali jo v času uradnih ur vloži v tajništvu podjetja.

Kaj moram priložiti k vlogi za izdajo projektnih pogojev, soglasij k projektnim rešitvam oziroma soglasij k priključitvi na vode GJI (vodovod, kanalizacija, plinovod in toplovod)?

Potrebno je predložiti dokazila in projektno dokumentacijo, ki je predpisana v določbah Zakona o graditvi objektov.

Kje lahko dobim vlogo za izdajo projektnih pogojev, soglasij k projektnim rešitvam oziroma soglasij k priključitvi na vode GJI (vodovod, kanalizacija, plinovod in toplovod)? Kam jo pošljem?

Vsi obrazci oz. vloge so na voljo tukaj
Stranka izpolnjeno in podpisano vlogo pošlje po pošti ali na info@komusg.si oz. jo v času uradnih ur vloži v tajništvu podjetja.