X
Išči

Priklop na plinovodno omrežje

POSTANITE NAŠ ODJEMALEC ZEMELJSKEGA PLINA

Zemeljski plin je vsestransko uporaben in ekonomičen vir ogrevanja.

Zemeljski plin je naravni vir energije z majhnimi izpusti ogljikovega dioksida (nizkoogljično gorivo), prašnih delcev in drugih onesnaževal, zato se uvršča med okoljsko najprimernejše energente. Ima visoko kurilno vrednost in izkoristek. Je cenovno ugoden vir energije, ki omogoča prihranek pri ogrevanju in hitro povrnitev stroškov za investicijo. Veliko število ponudnikov zemeljskega plina poleg tega pomeni zagotovilo za ugodno ceno.

UPORABLJATE GA LAHKO TUDI ZA KUHO!

POSTOPEK PRIKLOPA

PRIKLOP NA PLINOVODNO OMREŽJE UREDITE Z ODDAJO VLOGE ZA PRIKLJUČITEV NA PLINOVOD

Odjemalec, ki se želi priključiti na plinsko  distribucijsko omrežje, mora za to predhodno dobiti soglasje distributerja zemeljskega plina. Postopek  priklopa na   distribucijsko omrežje zemeljskega plina  je opredeljen  v sistemskih obratovalnih navodilih.

V primerih, ko gre za obstoječe stavbe in če se ne izdeluje projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, je postopek sledeč:

  1. bodoči odjemalec  izpolni vlogo za priključitev na plinovod  in priloži dokumentacijo,
  2. distributer izda soglasje za priključitev ,
  3. organ Mestne občine  Slovenj Gradec  odmeri komunalni prispevek,
  4. distributer zemeljskega plina  in odjemalec skleneta pogodbo o priključitvi na distribucijsko omrežje,

Izvede se priklop na distribucijsko omrežje zemeljskega plina.

Vloga za priključitev na plinovod

PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTA NA DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE

Če se izdeluje projekt za pridobitev gradbenega dovoljena za priključitev objekta na distribucijsko omrežje, katerega območje se ureja s prostorskim redom, je potrebno pred izdelavo projekta za gradbeno dovoljenje pridobiti od distributerja zemeljskega plina  projektne pogoje. S projektnimi pogoji se določi mesto priključitve na distribucijsko omrežje in podajo pogoji, potrebni za izdelavo projektnih rešitev za pridobitev soglasja s strani distributerja zemeljskega plina .

Odjemalec zemeljskega plina mora po priključitvi na plinsko distribucijsko omrežje:

  1. z izbranim dobaviteljem skleniti pogodbo o dobavi zemeljskega plina,
  2. z distributerjem zemeljskega plina skleniti pogodbo o dostopu do plinskega distribucijskega omrežja.

VODJA OSKRBE S TOPLOTNO ENERGIJO IN ZEMELJSKIM PLINOM

Miran Perše, inž. elektronike

T: 02 88 120 23
M: 041 210 081
E: miran.perse@komusg.si

Toplarna Štibuh, 1. nadstropje desno

PRIKLOP NA ZEMELJSKI PLIN

Vloga za priključitev na plinovod


Kot odjemalec lahko stanje plinomera sporočate tudi preko portala eStoritve in plačujete po sprotni porabi.

POGOSTO NAS SPRAŠUJETE

Pripravili smo nabor pogostih vprašanj in odgovorov, ki se nanašajo na različna področja delovanja in tudi na različne življenske situacije. Hitro boste našli odgovore ter obrazce in dokumente itd.
 

Kliknite tukaj

IMATE VPRAŠANJA, PRIPOMBE ALI PREDLOGE?

Izpolnite e-obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Če uporabljate eStoritve, oddajte vprašanje kot registriran uporabnik, saj vam bomo lahko tako odgovorili hitreje in bolj natančno ob upoštevanju vaših podatkov. 

Povejte nam    eStoritve