X
Išči

Oskrba s toplotno energijo

Oskrbo s toploto imenujemo tudi daljinsko ogrevanje.  Prednost je predvsem v malem številu proizvodnih enot, ki so lažje in bolj strokovno obvladljive, zato povzročajo manjše vplive na okolje: boljša je izraba goriva, lažja je oskrba z gorivom, odjemalci prihranijo prostor za kotlarno in skladišče goriva. Manjši so tudi stroški investicije, saj je toplotna postaja cenejša od kotlovnice.

Toploto iz sistema daljinskega ogrevanja odjema 1310 stanovanj v 54 večstanovanjskih objektih, 31 odjemalcev v enodružinskih hišah in 72 ostalih odjemalcev.

PROIZVODNJA TOPLOTE IN ELEKTRIKE V TOPLARNI ŠTIBUH

Praviloma je to pretvorba notranje energije goriva v toploto pri kogeneraciji pa tudi v elektriko. Kot  osnovno gorivo se uporablja zemeljski plin, za rezervo je ekstra lahko kurilno olje.

Toploto proizvajamo s klasičnimi vročevodnimi kotli in postrojenjem za soproizvodnjo toplote in elektrike - kogeneracijo.

V  toplarni sta vgrajena dva  kotla skupne moči 16,2 MW ter kogeneracija električne moči 0,99 MW in toplotne moči 1,07 MW.

DISTRIBUCIJA TOPLOTE

To je prenos toplote od proizvodnega vira po distribucijskem omrežju do odjemalcev toplote.

Distribucijski sistem tvorijo: 

 • distribucijsko omrežje,
 • črpališča,
 • toplotne postaje s prenosniki toplote,
 • nadzorni sistemi,
 • regulacijski sistemi,
 • meritev predane oziroma prevzete toplote in druga oprema.

Sestavni del distribucije je tudi:

 • upravljanje in  nadzorovanje ter vzdrževanje sistema,
 • načrtovanje in gradnja sistema, 
 • priklapljanje novih odjemalcev,
 • odčitavanje toplotnih števcev in menjava, 
 • izvajanje katastra  in druge naloge.

Področje oskrbe s toploto na republiški ravni ureja Energetski zakon s podzakonskimi predpisi,  na lokalnem nivoju pa Sistemska obratovalna navodila distributerja toplote. 

Cene ogrevanja so objavljena v ceniku.

VODJA OSKRBE S TOPLOTNO ENERGIJO IN ZEMELJSKIM PLINOM

Miran Perše, inž. elektronike

T: 02 88 120 23
M: 041 210 081
E: miran.perse@komusg.si

Toplarna Štibuh, 1. nadstropje desno

PRIKLOP NA TOPLOVOD

Za priklop morate pridobiti soglasje distributerja toplote.

Vloga za priključitev na toplovod

POGOSTO NAS SPRAŠUJETE

Pripravili smo nabor pogostih vprašanj in odgovorov, ki se nanašajo na različna področja delovanja in tudi na različne življenske situacije. Hitro boste našli odgovore ter obrazce in dokumente itd.
 

Kliknite tukaj

IMATE VPRAŠANJA, PRIPOMBE ALI PREDLOGE?

Izpolnite e-obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Če uporabljate eStoritve, oddajte vprašanje kot registriran uporabnik, saj vam bomo lahko tako odgovorili hitreje in bolj natančno ob upoštevanju vaših podatkov. 

Povejte nam    eStoritve