X
Išči

Ravnanje z odpadki

Od 1. 4. 2021 je družba Kocerod novi skupni nosilec
dejavnosti ZBIRANJA IN RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI za vseh 12 občin Koroške.

V skladu z izvajanjem Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občinah Koroške regije (Ur. I. RS št. 173/20) in Sporazuma o prenosu dejavnosti javne službe zbiranja komunalnih odpadkov sprejetega na 27. redni seji Sveta ustanoviteljev javnega podjetja Kocerod d.o.o. z dne 26. 2. 2021, je družba Kocerod novi skupni nosilec dejavnosti zbiranja komunalnih odpadkov za vseh 12 občin Koroške regije od 1. 4. 2021 dalje. Vse uporabnike storitev zbiranja komunalnih odpadkov obveščamo, da za vse informacije glede odvoza in zbiranja odpadkov kontaktirate družbo KOCEROD d.o.o.. 

Spletno stran družbe KOCEROD d.o.o.  si lahko ogledate tukaj.

 

 

Vaše mnenje šteje – anketa zadovoljstva uporabnikov z zbiranjem in odvozom odpadkov

 

Zaprto odlagališče nenevarnih odpadkov Mislinjska Dobrava

V skladu z izdanim Okoljevarstvenim dovoljenjem za zapiranje in zaprto odlagališče Mislinjska Dobrava, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, smo v letu 2018 zaključili z vsemi zapiralnimi deli na odlagališču. Sicer je odlagališče za nenevarne komunalne odpadke v Mislinjski Dobravi pričelo z obratovanjem leta 1982, odpadke pa smo odlagali do leta 2013. Od takrat naprej in tudi danes pa odpadke odlagamo na regijsko odlagališče Zmes na Prevaljah.

V okviru zapiralnih del smo izvedli tesnjenje vrha odlagališča s predpisano benonitno polstjo in drenažnim geokompzitom ter ga prekrili z zemljino v višini 1 metra. Uredili smo zatravitev odlagališča in brežin. Sanirali smo plinjake in prenovili odplinjevanji sistem z baklo za sežig deponijskega plina. Sanirali smo odvodnjavanje, uredili kanalete za odvajanje neonesnažene padavinske vode, uredili dovozne poti in zaščitno ograjo. Vsa predpisana zapiralna dela je opravila naša enota Gradnje, vzdrževanje in servis (GVS).

V skladu z izdanim dovoljenjem bomo spremljali posedanje odlagališča in izvajali predpisane obratovalne monitoringe za odpadne in podzemne vode, sestavo deponijskega plina, emisije snovi v zrak in meteorološke parametre še nadaljnjih 30 let.

 

 

 

NAJBOLJŠI ODPADEK JE TISTI, KI SPLOH NE NASTANE.

HIERARHIJA RAVNANJA Z ODPADKI

Hierarhija z ravnanja z odpadki je določena s 5-stopenjsko lestvico, pri čemer ima "preprečevanje nastajanja odpadkov" najvišjo prioriteto ravnanja in "odlaganje" najnižjo prioriteto.

Hiearhija ravnanja z odpadki

VODJA RAVNANJA Z ODPADKI ZA OBMOČJE MOSG IN OBČINE MISLINJA

Dejan Požgan, kom. inž.


M: 041 363 653
E: dejan.pozgan@ko-cerod.si

 

POGOSTO NAS SPRAŠUJETE

Pripravili smo nabor pogostih vprašanj in odgovorov, ki se nanašajo na različna področja delovanja in tudi na različne življenske situacije. Hitro boste našli odgovore ter obrazce in dokumente itd.
 

Kliknite tukaj

IMATE VPRAŠANJA, PRIPOMBE ALI PREDLOGE?

Izpolnite e-obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Če uporabljate eStoritve, oddajte vprašanje kot registriran uporabnik, saj vam bomo lahko tako odgovorili hitreje in bolj natančno ob upoštevanju vaših podatkov. 

Povejte nam    eStoritve