X
Išči

Ravnanje z odpadki

V občinah Slovenj Gradec in Mislinja izvajamo obvezno gospodarsko javno službo zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov.

V skladu z Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov in Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, vas  obveščamo, da z marcem 2019 pričenjamo z uvajanjem novega enotnega sistema ločenega zbiranja odpadkov iz gospodinjstev – ločujemo jih na "mešani komunalni odpadki", "odpadna komunalna embalaža" in "biološko razgradljivi odpadki".

 

Vaše mnenje šteje – anketa zadovoljstva uporabnikov z zbiranjem in odvozom odpadkov

 

Sistem ločenega zbiranja odpadkov je prilagojen za nadaljnjo sortiranje in predelavo odpadkov v okviru obratovanja Regijskega centra za ravnanje z odpadki Koroške (Kocerod-a). V mestu in gosteje poseljenih naseljih odpadke odvažamo v okviru rednega ločenega odvoza odpadkov s smetarskim vozilom. Na območju redkejše poselitve pa pobiramo tipske komunalne vrečke z manjšim tovornim vozilom vsakih 14 dni. 

 

Zapiranje odlagališča v Mislinjski Dobravi

V skladu z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem zapiramo odlagališče nenevarnih odpadkov v Mislinjski Dobravi. V lanskem letu smo ustrezno prekrili vrh odlagališča z bentonitno polstjo in geotekstilom, uredili brežine ter zasadili travo na polovici odlagališča. V letošnjem letu smo sanirali odplinjevalni sistem in napravo za sežig deponijskega plina. V drugi polovici leta pa bomo nadaljevali s prekrivanjem in urejanjem druge polovice odlagališča. Zapiralna dela nameravamo zaključiti do konec leta 2018, vse predpisane obratovalne monitoringe (spremljanje stanja podzemnih vod, izcednih vod, sestave deponijskega plina ter emisije snovi v zrak) pa bomo spremljali še 30 let po zaprtju odlagališča.

 

 

NAJBOLJŠI ODPADEK JE TISTI, KI SPLOH NE NASTANE.

HIERARHIJA RAVNANJA Z ODPADKI

Hierarhija z ravnanja z odpadki je določena s 5-stopenjsko lestvico, pri čemer ima "preprečevanje nastajanja odpadkov" najvišjo prioriteto ravnanja in "odlaganje" najnižjo prioriteto.

Hiearhija ravnanja z odpadki

Porazdelitve količin komunalnih odpadkov med uporabnike za leto 2015

VODJA RAVNANJA Z ODPADKI

Dejan Požgan, kom. inž.

T: 02 88 120 17
M: 041 363 653
E: dejan.pozgan@komusg.si

Upravna stavba – soba 113

POGOSTO NAS SPRAŠUJETE

Pripravili smo nabor pogostih vprašanj in odgovorov, ki se nanašajo na različna področja delovanja in tudi na različne življenske situacije. Hitro boste našli odgovore ter obrazce in dokumente itd.
 

Kliknite tukaj

IMATE VPRAŠANJA, PRIPOMBE ALI PREDLOGE?

Izpolnite e-obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Če uporabljate eStoritve, oddajte vprašanje kot registriran uporabnik, saj vam bomo lahko tako odgovorili hitreje in bolj natančno ob upoštevanju vaših podatkov. 

Povejte nam    eStoritve