X
Išči

Razlaga računa za porabo zemeljskega plina

ČE SMO DISTRIBUTER IN DOBAVITELJ

Na obračunu so navedene naslednje postavke:

 • obračun omrežnine  (omrežnina fiksni del, omrežnina variabilni del in  izvajanje  meritev),
 • obračun zemeljskega plina kot blaga,
 • obračun taks, trošarin, prispevkov in drugih dajatev,
 • obračun DDV.

Komunala Slovenj Gradec d.o.o. izvaja in prikazuje   obračun distribucije in dobave  zemeljskega plina na skupnem računu komunalnih storitev  za tekoči mesec.

 • V nazivni vrstici za zemeljski plin so podatki o številki  odjemnega  mesta,  nazivu in naslovu odjemnega mesta,  velikosti in vrsti plinomera,  datumu in  začetnem stanju ter datumu in končnem  stanju plinomera,  porabi med odčitkoma ter o morebitnih akontacijah.
 • Fiksni in variabilni del omrežnine se obračunava glede na opravljeno razporeditev v odjemno skupino. Odjemno mesto je  razporejeno v  odjemno skupino ( CDK  ), kakor to določa Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, štev. 106/2012).
 • Strošek za izvajanje  meritev je odvisen od velikosti, vrste  in lastništva plinomera.
 • Zemeljski plin kot blago je obračunan glede na dobaviteljevo veljavno ceno v obračunskem obdobju razvidno v ceniku  na spletni strani podjetja.
 • Takse,  trošarine, prispevki in druge dajatve, ki so predpisane s strani države, in  so  obračunane glede na dobavljen  zemeljski plin in jih obračuna dobavitelj    so prikazane v ceniku na spletni strani dobavitelja.  Prispevki ter druge dajatve, ki jih zaračuna distributer  so prikazane v ceniku distributerja   
 • Na koncu je za vse računske postavke obračunan  še DDV.

ČE SMO  SAMO DISTRIBUTER IN NE DOBAVLJAMO PLINA

Na obračunu so navedene naslednje postavke:

 • obračun omrežnine  (omrežnina fiksni del, omrežnina variabilni del in  izvajanje  meritev),        
 • obračun prispevka in drugih dejatev, ki jih obračuna distributer,
 • obračun DDV.

Komunala Slovenj Gradec d.o.o. izvaja in prikazuje obračun distribucije  zemeljskega plina na skupnem računu komunalnih storitev  za tekoči mesec.

 • V nazivni vrstici za zemeljski plin so podatki o številki  odjemnega  mesta,  nazivu in naslovu odjemnega mesta,  velikosti in vrsti plinomera,  datumu in  začetnem ter datumu in končnem  stanju plinomera ter o porabi med odčitkoma .
 • Fiksni in variabilni del omrežnine se obračunava glede na opravljeno razporeditev v odjemno skupino. Odjemno mesto je  razporejeno v  odjemno skupino (CDK), kakor to določa Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Slovenj Gradec ( Uradni list RS, štev. 106/2012).
 • Strošek za izvajanje  meritev je odvisen od velikosti, vrste  in lastništva plinomera.
 • Prispevki in druge dajatve, ki jih zaračuna distributer , so prikazane v ceniku distributerja  
 • Na koncu je za vse računske postavke obračunan še DDV.

 

POGOSTO NAS SPRAŠUJETE

Pripravili smo nabor pogostih vprašanj in odgovorov, ki se nanašajo na različna področja delovanja in tudi na različne življenske situacije. Hitro boste našli odgovore ter obrazce in dokumente itd.
 

Kliknite tukaj

IMATE VPRAŠANJA, PRIPOMBE ALI PREDLOGE?

Izpolnite e-obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Če uporabljate eStoritve, oddajte vprašanje kot registriran uporabnik, saj vam bomo lahko tako odgovorili hitreje in bolj natančno ob upoštevanju vaših podatkov. 

Povejte nam    eStoritve