X
Išči

Pogosta vprašanja in odgovori

OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM

Kako lahko spremljam porabo plina?

Porabo plina se lahko spremlja preko spletne strani podjetja:   http://www.komusg.si/  v portalu eStoritve.

V portalu  eStoritve je poleg spremljanja porabe, možno spremljati stanje plačil in odprtih postavk ter javljanje stanj števcev.

Kako lahko sporočim stanje plinomera?

Sistemski operater opravi devet očitkov na leto.
Za poletne mesece junij, julij in avgust, se izvede obračun na osnovi standardnega obremenitvenega profila, ali pa na osnovi primerljivega odjema.

Ne glede na navedeno, lahko odjemalec javi stanje plinomera na:

 

Vnos odčitkov:

 

V drevesu izberete odjemno mesto za katerega želite vnesti odčitek. Vnos odčitka je omogočen v določenem obdobju zadnjega tedna v mesecu.

Ko je vnos odčitkov omogočen, v prazna polja vnesete stanje števca (odčitek števca mora biti večji od zadnjega odčitka), po potrebi dodate opombo in kliknete gumb shrani, ki odčitek zabeleži v sistem. Pri oddaji stanja se kot datum stanja upošteva tekoči datum. 

Prejeli smo obvestilo o redni menjavi plinomera. Zakaj in kdaj se izvaja menjava plinomera?

Menjava plinomerov se opravlja pred potekom roka overitve. Menjavo plinomera opravi delavec SODO Komunala Slovenj Gradec.

Menjava se opravlja v času rednih delovnih ur podjetja.
V kolikor vam je bilo puščeno obvestilo, se je na osnovi obvestila potrebno dogovoriti za možen čas menjave plinomera.

Kje lahko plačujem položnice brez provizije?

V okviru delovanja javne blagajne Mestne občine Slovenj Gradec je možno plačilo položnic Komunale Slovenj Gradec brez plačila bančne provizije na

Hranilnici LON, PE Slovenj Gradec, Cankarjeva ulica 1.

 

Kakšen je postopek za spremembo naslova za dostavo računa?

Če želite kot odjemalec prejemati račune za opravljene storitve na drugem naslovu, kot je naslov za opravljene storitve, morate nam kot dobavitelju pisno sporočiti točen naslov za dostavo računov.

Pisno vlogo za spremembo je potrebno poslati na naslov:

JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o.
Pameče 177 A
2380 Slovenj Gradec

ali po faksu na številko: 02 881 20 40

ali po elektronski pošti na naslov: info@komusg.si

 

Za spremembo naslova za dostavo računa se lahko dogovorite na telefonski številki: 02 881 20 38

Zakaj termostatski ventili na začetku kurilne večkrat zatajijo?

Termostatski ventil deluje na principu vzmeti in raztezka in krčenjasnovi, ki je v termostatski glavi. Vzmet ventil odpira, termostatska glava pa zapira. Pri povečanitemperaturi v prostoru se snov v termostatski glavi razteza in glava začne zapirati ventil, saj je sila raztezka večja kot sila vzmeti.

Pri nižanju temperature v prostoru se snov v termostatski glavi krči in glava se odmika od osi na kateri je tesnilo ter daje prosto pot vzmeti, da odpre ventil.

Če v poletnem času termostatske ventile ročno zapremo, tesnilo močno stisnemo v tesnilni sedež. Ko jeseni termostatski ventil odpiramo, praktično damo prosto pot vzmeti, da odpre ventil. Zgodi se da je sila vzmeti manjša od sile, ki drži skupaj tesnilo in sedež. Sila vzmeti ventila ni odprla, čeprav je termostatska glava na odprto. Rečemo, da je ventil zapikal.

Problem rešimo tako, da snamemo termostatsko glavo in ročno izvlečemo os tesnila ter ponovno namestimo termostatsko glavo.

Zaradi tega odsvetujemo ročno zapiranje termostatskih ventilov čez poletje v kolikor to ni potrebno .

Kdaj se začne in kdaj konča ogrevalna sezona?

ZAČETEK: 

Splošni pogoji določajo, da se ogrevalna sezona – ogrevanje stavb - začne takrat, ko je po ugotovitvah Meteorološke postaje Šmartno pri Slovenj Gradcu zunanja temperatura v treh zaporednih dneh ob 21. uri enaka ali nižja od 12 °C. 

KONEC: 

Ogrevalna sezona se konča, ko je ob isti uri v treh zaporednih dneh 12 °C ali več.

Pri večjih nihanjih zunanje temperature so možna določena odstopanja.


OSKRBA S TOPLOTNO ENERGIJO

Kje lahko plačujem položnice brez provizije?

V okviru delovanja javne blagajne Mestne občine Slovenj Gradec je možno plačilo položnic Komunale Slovenj Gradec brez plačila bančne provizije na

Hranilnici LON, PE Slovenj Gradec, Cankarjeva ulica 1.

 

Kakšen je postopek za spremembo naslova za dostavo računa?

Če želite kot odjemalec prejemati račune za opravljene storitve na drugem naslovu, kot je naslov za opravljene storitve, morate nam kot dobavitelju pisno sporočiti točen naslov za dostavo računov.

Pisno vlogo za spremembo je potrebno poslati na naslov:

JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o.
Pameče 177 A
2380 Slovenj Gradec

ali po faksu na številko: 02 881 20 40

ali po elektronski pošti na naslov: info@komusg.si

 

Za spremembo naslova za dostavo računa se lahko dogovorite na telefonski številki: 02 881 20 38

Zakaj termostatski ventili na začetku kurilne večkrat zatajijo?

Termostatski ventil deluje na principu vzmeti in raztezka in krčenjasnovi, ki je v termostatski glavi. Vzmet ventil odpira, termostatska glava pa zapira. Pri povečanitemperaturi v prostoru se snov v termostatski glavi razteza in glava začne zapirati ventil, saj je sila raztezka večja kot sila vzmeti.

Pri nižanju temperature v prostoru se snov v termostatski glavi krči in glava se odmika od osi na kateri je tesnilo ter daje prosto pot vzmeti, da odpre ventil.

Če v poletnem času termostatske ventile ročno zapremo, tesnilo močno stisnemo v tesnilni sedež. Ko jeseni termostatski ventil odpiramo, praktično damo prosto pot vzmeti, da odpre ventil. Zgodi se da je sila vzmeti manjša od sile, ki drži skupaj tesnilo in sedež. Sila vzmeti ventila ni odprla, čeprav je termostatska glava na odprto. Rečemo, da je ventil zapikal.

Problem rešimo tako, da snamemo termostatsko glavo in ročno izvlečemo os tesnila ter ponovno namestimo termostatsko glavo.

Zaradi tega odsvetujemo ročno zapiranje termostatskih ventilov čez poletje v kolikor to ni potrebno .

Kaj morate storiti pred zamenjavo radiatorja, ki ima vgrajen delilnik?

Pred demontažo radiatorjev, ki imajo vgrajen delilnik in jih nameravate demontirati zaradi barvanja radiatorja ali zamenjave radiatorja z novim, nas je potrebno obvestiti na 02 88 120 22 ali 02 88 120 23.

V tem primeru bomo delilnik demontirali in ga zopet vgradili po vnovični montaži obstoječega ali nadomestnega radiatorja.

Kdaj se začne in kdaj konča ogrevalna sezona?

ZAČETEK: 

Splošni pogoji določajo, da se ogrevalna sezona – ogrevanje stavb - začne takrat, ko je po ugotovitvah Meteorološke postaje Šmartno pri Slovenj Gradcu zunanja temperatura v treh zaporednih dneh ob 21. uri enaka ali nižja od 12 °C. 

KONEC: 

Ogrevalna sezona se konča, ko je ob isti uri v treh zaporednih dneh 12 °C ali več.

Pri večjih nihanjih zunanje temperature so možna določena odstopanja.

Ali novi pravilnik o delilnikih prinaša obračun po ogrevalni površini?

Novi pravilnik o delilnikih prinaša določene novosti pri načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli.

Z novostmi  in poudarki se lahko seznanite TUKAJ.

Ali stavbe ogrevate tudi ponoči?

Možnost ogrevanja stavb v nočnem času obstaja, saj v tem času dogrevamo vročevodno omrežje in jetoplota na razpolago odjemalcem.

O tem ali bo stavba ogrevana tudi ponoči odloča lastnik oziroma lastniki stavbe. V hišni toplotni postaji stavbe je praviloma vgrajena krmilna ura s katero je možno določati čase ogrevanja stavbe. Pri nastavitvah lahko nudimo ustrezno pomoč.

POGOSTO NAS SPRAŠUJETE

Pripravili smo nabor pogostih vprašanj in odgovorov, ki se nanašajo na različna področja delovanja in tudi na različne življenske situacije. Hitro boste našli odgovore ter obrazce in dokumente itd.
 

Kliknite tukaj

IMATE VPRAŠANJA, PRIPOMBE ALI PREDLOGE?

Izpolnite e-obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Če uporabljate eStoritve, oddajte vprašanje kot registriran uporabnik, saj vam bomo lahko tako odgovorili hitreje in bolj natančno ob upoštevanju vaših podatkov. 

Povejte nam    eStoritve