X
Išči

Ponudba malih komunalnih čistilnih naprav

Izvajamo vgradnjo, servis ter vzdrževanje treh tipov MKČN, za katere smo mnenja da delujejo dobro. To so čistilne naprave PUROO ELEMENTS in AQUA max proizvajalca Zagožen, čistilna naprava Oxyfix C-90 podjetja S5 Projekt, čistilni napravi EcoBox in RoEco proizvajalca ROTO, ter čistilna naprava WPL Diamond podjetja F3m, Levstek d.o.o.

Občani si lahko izberejo katerokoli napravo na trgu, ki izpolnjuje zakonodajne zahteve. Pred nakupom katerekoli MKČN na trgu, ki izpolnjuje zahtevane pogoje predlagamo, da se posvetujete s strokovno službo komunalnega podjetja, ki je zadolžena za vgradnjo čistilnih naprav.

BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE ZAGOŽEN

Čistilne naprave Zagožen delujejo delujejo po SBR postopku čiščenja na način regulirane aeracije. Tako lahko na popolnoma biološki način očistijo tudi več kot 150 l odpadnih voda iz gospodinjstev na osebo v samo enem dnevu. Na voljo sta manjša čistilna naprava za do 8 uporabnikov (PUROO® ELEMENTS) in večja za do 49 uporabnikov (AQUAmax®). 

PUROO® ELEMENTS - enostavna, zmogljiva in varčna MKČN

Tip PUROO® ELEMENTS je krmiljen s pomočjo enostavnega krmilnika, kjer lahko nastavimo poljubno število uporabnikov (do 8PE). Čistilni modul je izveden kot izvlečna tehnološka oprema, ki jo je možno servisirati brez dodatnega praznjenja prekatov ter izvleči ob predhodnem odvitju dveh varnostnih vijakov.

Več informacij o čistilni napravi Puuro Elenents

 

 • enostavno krmiljenje - brez električnih komponent in 
 • vgrajena osnovna posoda za vzorčenje in možnost nadgradnje
 • Puroo Elements se prilagodi vsem okoliščinam (premajhna obremenitev ali visoke konice odvajanja odpadne vode)
 • nizka poraba električne energije: 0,33 kWh/dan.
Biološka čistilna naprava PUROO Elements zagožen - primerna za 2-8PE
 

BIOLOŠKA ČISTILNA NAPRAVA Oxyfix®C-90

Mala čistilna naprava Oxyfix C-90 je primerna za hiše, manjše stanovanjske objekte, kmetije ter poslovne in druge objekte. 

Naprava je dimenzionirana za število uporabnikov od 2 do 5 PE, z možnostjo dodajanja volumenskih enot.

Ima stabilno betonsko in pravokotno oblika bazenov, kar omogoča cenovno ugodnejšo in enostavnejšo vgradnjo.

 

Malo čistilno napravo Oxyfix C-90 proizvaja belgijski eloy water, katerega zastopnik prodaje v Sloveniji  je podjetje S5 Projekt.  

 

 

PREDNOSTI:

 • Pretočna čistila naprava brez elektronskih delov v sami napravi.
 • Za brezhibno delovanje potrebuje samo kompresor za vpihovanje zraka, ta omogoča razvoj biofilma na nosilcih iz umetne mase.  
 • Nizki stroški vzdrževanja, življenjska doba bazenov je več kot 50 let.
 • Brez neprijetnega vonja.
 • Zanesljiva tehnologija z eno najvišjih stopenj čiščenja na trgu.
 • Velik volumen primarnega usedalnika in celotne naprave, tako da brez motenj v čiščenju prenesejo spremembe v organskih in hidravličnih obremenitvah, ki so ključnega pomena za pravilno in brezhibno delovanje MKČN.
Biološka čistilna naprava Oxyfix C-90 - primerna za 2-5 PE

BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE ROTO ®

ROTO ČISTILNA NAPRAVA ECOBOX

Čistilna naprava EcoBox je namenjena za čiščenje odpadne vode iz gospodinjstev. Konstrukcija čistilne naprave se odlikuje po odlični statiki in nosilnosti, kar nam omogoča globoke vkope, dobro vzdržljivost tudi pri visokih podtalnih vodah in povoznost.

Ker je testirana in izdelana v skladu s standardom SIST EN 12566/3, se prečiščena voda lahko izpusti v okolje.

Dodatna oprema: povozen  pokrov do 125 KN, betonski venec

Vkop in zagon čistilne naprave

 

Več informacij o čistilni napravi ROTO EcoBox

 

PREDNOSTI

 • Čistilna naprava EkoBox prečisti vodo 97,2%.
 • Deluje varno in zanesljivo, skoraj neslišno in brez smradu ter je neobčutljiva na nihanja temperature v okolju.
 • Standardni vtok in iztok je DN110, DN 125 (po naročilu) ali DN160 (po naročilu).
 • Moč kompresorja 60W
 • Tehnologija SBR.

 

Postopek SBR čiščenja

Tehnologija SBR omogoča visoko stopnjo očiščenosti in enostavno upravljanje inprilagajanje ČN naprave.

Krmiljenje ROTO čistilnih naprav nadzira računalnik, ki je vgrajen v omarico. V računalniku so nastavljeni časi delovanja posameznih faz.

Računalnik krmili 4 ventile, ki imajo vsak svojo funkcijo:

 1. Črpanje vode iz zbiralnika blata v aerator
 2. Aeracija v aeratorju
 3. Črpanje prečiščene vode iz ČN v iztok
 4. Črpanje usedenega blata iz aeratorja nazaj v zbiralnik blata

ROTO ČISTILNA NAPRAVA ECOBOX

POKROV

 • Enostaven dostop, vzorčenje, servisiranje
 • povozen do 600 kg, neopazen na zelenici.
 • Vodotesen: ni smradu in dotoka deževnice.
 • Sistem zaklepanja pokrova: varnost pred otroci in tretjimi osebami.
 • Teleskopski povišek: lahko prilagodimo višino na gradbišču.

REZERVOAR

 • Izdelan iz enega kosa - ni spojev.
 • Ojačitvena rebra: odlična statika zagotavlja odpornost na pritiske zemljine.

Vgradnja čistilne naprace RoEco

 

Več informacij o čistilni napravi ROTO EcoBox

 

OMARICA

 • Zunanja omarica: zagotavlja daljšo življenjsko dobo elektronskih komponent (saj so v čistilni napravi plini, vlaga).
 • Možnost vgradnje na različne višine.
 • Omogoča poljubno oddaljenost ČN od hiše.

 

PREDNOSTI

 • Pripravljen izdelek za vgradnjo in takojšnje delovanje - PLUG &PLAY.
 • Ugodna cena, odlična kakovost.
 • Prijazno in enostavno za uporabo, vgradnjo, vzdrževanje.

 

Postopek pretočnega čiščenja

Voda iz gospodinjstva priteka v usedalni prekat, kjer se pomeša z aktivnim blatom. Čez odprtino na dnu odteka voda v aeracijski prekat. S pomočjo kompresorja dovajamo zrak, ki se po difuzorjih na dnu čistilne naprave kot majhni mehurčki dviga nad gladino vode. V aeracijskem prekatu z bakterijami in zrakom poteka biološki proces čiščenja.

 

Po zaključenem aeracijskem procesu sledi faza umiritve, kjer prihaja do ločevanja očiščene vode in aktivnega blata. Aktivno blato se usede na dno, čista voda pa odteka v naravo. Aktivno blato, ki se usede na dno zadnjega prekata, znova prečrpamo v prvi prekat.

BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE WPL Diamond ®

WPL Diamond biološka čistilna naprava podjetja F3m, Levstek d.o.o.

Biološka čistilna naprava WPL Diamond je primerna za čiščenje odpadnih voda individualnih hiš in malih poslovnih objektov na vseh vrstah terenov, ki nimajo možnosti priklopa na kanalizacijsko omrežje.

Načrtovana je na način, da vam poleg visoke kvalitete izdelka zagotavlja tudi diskretno, učinkovito in stroškovno ugodno rešitev čiščenja odpadne vode v celotni življenjski dobi čistilne naprave.

V nasprotju s tradicionalnimi greznicami je moderna kompaktna čistilna naprava za komunalne odpadne vode načrtovana za sodobno življenje, ko je poraba vode vse večja. Čistilna naprava WPL Diamond ima dodano vrednost ravno v zagotavljanju visokega učinka čiščenja v kompaktni čistilni napravi, ki se nahaja v enem tanku ter je zato enostavna za vgradnjo in vzdrževanje.

Zaradi učinkovitosti naprave boste naravi vrnili visoko očiščeno vodo, za kar vam bodo prihodni rodovi hvaležni.

 

PREDNOSTI

 • Neopazna in brez smradu
 • Pokrovi so poravnani z zemljo, zato se odlično zlije z okolico
 • Certificirana s standardom SIST EN 12566-3, na renomiranem inštitutu PIA (Achen, Nemčija), kar ji dovoljuje uporabo oznake CE
 •   Zagotavlja iztočne parametre za izpust v okolje: pod 150 mg KPK/L, pod 20 mg BPK5/L in pod 20 mg N-NH4/L
 • Čistilna naprava WPL Diamond je uvrščena na seznam malih tipskih čistilni naprav na spletni strani Gospodarske zbornice Slovenije.
 • Načrtovana je skladno s Kodeksi odvajanja in čiščenja odpadne vode, kar zagotavlja da so vsi tanki ustrezne velikosti.
 • WPL Diamond obratuje brez dodajanja kemikalij, kar pripomore k boljšemu trajnostnemu razvoju ohranjanja okolja.
 • Zaradi kompaktne izdelave čistilna naprava WPL Diamond zavzame pri vgradnji najmanjšo površino izmed ponudbe na tržišču.

Več informacij o čistilni napravi WPL Diamond

VODJA ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

Gregor Mlakar, dipl. eko. tehnolog,
031 626 568
gregor.mlakar@komusg.si

Centralna čistilna naprava Slovenj Gradec

Vpis v evidenco MKČN

Vloga

Zahtevajte ponudbo za vgradnjo MKČN

Kontaktirajte nas, če potrebujete informacije v zvezi z MKČN in našo ponudbo.

Več informacij

 

Do kdaj se moram priključiti na javno kanalizacijo?

Kjer je kanalizacija zgrajena, je v skladu z zakonodajo obvezna priključitev na kanalizacijo, v roku šestih mesecev.

Do kdaj moram vgraditi MKČN?

Na območjih kjer ni kanalizacije ali ni načrtovana je rok za vgradnjo MKČN/nepretočne greznice za obstoječe objekte (za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje pred 14. 12. 2002), ki nimajo urejenega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, kot je bilo predpisano v času gradnje objekta, je najkasneje do 31. 12. 2025.

Za tiste objekte, ki imajo čiščenje odpadne vode urejeno s pretočno greznico (oz. v skladu s prepisi v času gradnje objekta), pa je rok ob prvi rekonstrukciji objekta.

Kje lahko naročam vgradnjo male komunalne čistilne naprave (MKČN)?

Vgradnjo MKČN lahko naročate v enoti Gradnja, vzdrževanje in servis.
V ponudbi imamo tri različne tipe čistilnih naprav, za katere smo mnenja, da delujejo dobro.

Poleg vgradnje nudimo tudi servis in vzdrževanje male čistilne naprave.

Naročila sprejemamo:

 • preko spletnega obrazca - kliknite tukaj 
 • na sedežu Komunale Slovenj Gradec v času uradnih ur
 • na telefonski številki 02 88 120 20 (tajništvo) ali 041 435 110 – Maja Šuler.

Preden se odločite za nakup katerekoli MKČN na trgu, vam svetujemo, da pri nas preverite tudi, ali vaš objekt stoji na območju, kjer je v prihodnje predvidena izgradnja javne kanalizacije.

Na koga se lahko obrnem za nujno praznjenje greznice?

Nujno oziroma intervencijsko praznjenje greznice lahko naročite v našem podjetju:  

 • preko spletnega obrazca - kliknite tukaj 
 • na sedežu Komunale Slovenj Gradec, v času uradnih ur
 • na telefonskih številkah 
  • 02 88 120 20
  • ali 031 626 568 - Gregor Mlakar
  • ali v popoldanskem času na dežurni številki.
Ali lahko sam pripeljem greznično goščo na čistilno napravo?

Ne. Praznjenje, odvoz in čiščenje grezničnih gošč izvajamo v podjetju.

Na koliko časa se praznijo greznice in male komunalne čistilne naprave (MKČN)?

Odvoz blata iz greznic in MKČN izvajamo enkrat na 3 leta.

O rednem odvozu pred iztekom treh let boste predhodno pisno obveščeni. Na podlagi pisnega obvestila se boste dogovorili o dnevu odvoza.

POGOSTO NAS SPRAŠUJETE

Pripravili smo nabor pogostih vprašanj in odgovorov, ki se nanašajo na različna področja delovanja in tudi na različne življenske situacije. Hitro boste našli odgovore ter obrazce in dokumente itd.
 

Kliknite tukaj

IMATE VPRAŠANJA, PRIPOMBE ALI PREDLOGE?

Izpolnite e-obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Če uporabljate eStoritve, oddajte vprašanje kot registriran uporabnik, saj vam bomo lahko tako odgovorili hitreje in bolj natančno ob upoštevanju vaših podatkov. 

Povejte nam    eStoritve