X
Išči

Oskrba s pitno vodo

V občinah Slovenj Gradec in Mislinja izvajamo obvezno gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo. Osnovna naloga oskrbe s pitno vodo je uporabnikom zagotoviti zadostne količine varne pitne vode.

 

Dejavnost oskrbe s pitno vodo obsega vzdrževanje vodovodnih sistemov, vodohranov, črpališč in vseh ostalih objektov, izgradnjo novih oziroma rekonstrukcijo starih sistemov, odpravo okvar na omrežju, nadzor kakovosti pitne vode, izgradnjo oziroma rekonstrukcijo hišnih priključkov ter periodično menjavo vodomerov.

Upravljamo in vzdržujemo deset javnih vodooskrbnih sistemov ter pitno vodo zagotavljamo cca. 18.400 uporabnikom, kar predstavlja 78 % prebivalcev v obeh občinah.

Na vseh vodooskrbnih sistemih s postopki priprave pitne vode zagotavljamo mikrobiološko ustrezno pitno vodo. Kloriranje pitne vode je še vedno najpogosteje uporabljen postopek dezinfekcije in je hkrati z minimalnimi koncentracijami preostalega – rezidualnega klora v pitni vodi tudi pokazatelj uspešnosti dezinfekcije in posredno dokaz, da je voda mikrobiološko varna.

Na vodooskrbnem sistemu Slovenj Gradec – Suhi dol pa od julija 2023 obratujemo z novo vodarno, kjer poteka priprava pitne vode s čistilno napravo z ultrafiltracijo kapacitete 60 l/s.  Ultrafiltracija je fizikalna filtracija z membrano, ki ima velikost por od 0,02 mikrometra do 0,03 mikrometra. To omogoča odstranitev vseh netopnih snovi, večjih od velikosti por, s čemer bo zagotovljena neoporečnost pitne vode. Zaradi dolžine in starosti vodovodnega omrežja izvajamo minimalno kloriranje pitne vode s plinskim klorom in zagotavljamo koncentracijo prostega klora v sledeh.

SEM, KAR PIJEM. PIJEM VODO IZ PIPE.

Vodovodno omrežje

Vodovodno omrežje sestavljajo vodovodne cevi, črpališča, individualni priključki, hidranti ipd. Skupna dolžina javnega vodovodnega omrežja (brez hišnih priključkov) znaša cca. 365.000 metrov, od tega v Mestni občini Slovenj Gradec 250.000 metrov in v Občini Mislinja 115.000 metrov. Po materialih je največ - 73 % cevi iz polietilena (PE), 16,5 % iz duktila ter 9 % iz polivinil klorida (PVC) ter lito železo. Salonitne cevi so bile dokončno zamenjane leta 2015.

VODJA VODOOSKRBE

Tone Vocovnik, el. inž.

T: 02 88 120 42
M: 041 781 925
E: tone.vocovnik@komusg.si

Upravna stavba – soba 004

Se želite priključiti na javni vodovod in piti varno pitno vodo?

Izdajamo projektne pogoje in izvedemo priključitev na javni vodovod.

Podrobne informacije in vloga >

Projekt Voda iz pipe >

POGOSTO NAS SPRAŠUJETE

Pripravili smo nabor pogostih vprašanj in odgovorov, ki se nanašajo na različna področja delovanja in tudi na različne življenske situacije. Hitro boste našli odgovore ter obrazce in dokumente itd.
 

Kliknite tukaj

IMATE VPRAŠANJA, PRIPOMBE ALI PREDLOGE?

Izpolnite e-obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Če uporabljate eStoritve, oddajte vprašanje kot registriran uporabnik, saj vam bomo lahko tako odgovorili hitreje in bolj natančno ob upoštevanju vaših podatkov. 

Povejte nam    eStoritve