X
Išči

Geodetske storitve

Opravljamo določene geodetske storitve, saj smo registrirani kot geodetsko podjetje z zaposlenim odgovornim geodetom. Geodetske storitve izvajamo s sodobnimi, redno testiranimi merilnimi inštrumenti in programsko opremo. Specializirani smo na področju izvajanju meritev na področju gospodarske infrastrukture in izdelave geodetskih načrtov za pripravo projektne dokumentacije.

Pri nas lahko naročite:

 • EVIDENTIRANJE OBJEKTOV GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
  (geodetski načrt komunalnih vodov in elaborat za vpis s ZKGJI)
 • GEODETSKI NAČRT
  (za izdelavo projektne dokumentacije; za projekt izvedenih del)
 • VPIS STAVBE V KATASTER STAVB, VPIS ETAŽNE LASTNINE
  (evidentiranje stavbe po končani gradnji)
 • ZAKOLIČBO OBJEKTOV, VZDOLŽNIH PROFILOV, PRENOS PROJEKTA V NARAVO
  (prenos projekta v naravo)
 • OZNAČITEV MEJE
  (vzpostavitev mejnikov na že urejeno mejo)
 • IZMERO KMETIJSKIH POVRŠIN
  (GERK)

Opis geodetskih storitev

GEODETSKI NAČRT KOMUNALNIH VODOV vsebuje vse podatke o komunalnih vodih (demenzije, material) potrebne za izdelavo PID-ov.

 

ELABORAT ZA VPIS SPREMEMB V ZKGJI vam uredimo tako, da je pripravljen za dodajo na GURS. Podlaga za to je geodetski načrt komunalnih vodov.

 

GEODETSKI NAČRT je prikaz dejanskega stanja terena s podatki o reliefu, vodah, objektih, rabi zemljišča, komunalnih vodih ter o zemljiških parcelah. Izdeluje se za pridobitev gradbene dokumentacije, tehnični pregled objekta, posnetek izvedenega stanja, ureditev okolja in za druge namene.

 

EVIDENTIRANJE STAVBE po končani gradnji je predpisana po zakonu o graditvi objektov. Izdelamo dva ločena elaborata, ki se medsebojno dopolnjujeta. Prvi elaborat je potreben za določitev zemljišča pod stavbo (zemljiški kataster) in drugi za vpis stavbe v kataster stavb. Stavbo mora geodet izmeriti zunaj, da ji določi koordinate v državnem koordinatnem sistemu in znotraj, da določi bruto tlorisno površino in uporabno površino stavbe.

 

OZNAČITEV MEJE se opravi za že urejeno mejo (mejniki postavljeni po letu 2000). Izdela se tehnično poročilo in na terenu z mejniki označi meja. O tem se obvesti vse mejaše.

 

Cenik geodetskih storitev

 

VODJA KATASTRA

Branka Slemenik, inž. geodet., dipl. ekon.,

T: 02 88 120 41

E: branka.slemenik@komusg.si

Upravna stavba – soba 107

Geodetski posnetek

POGOSTO NAS SPRAŠUJETE

Pripravili smo nabor pogostih vprašanj in odgovorov, ki se nanašajo na različna področja delovanja in tudi na različne življenske situacije. Hitro boste našli odgovore ter obrazce in dokumente itd.
 

Kliknite tukaj

IMATE VPRAŠANJA, PRIPOMBE ALI PREDLOGE?

Izpolnite e-obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Če uporabljate eStoritve, oddajte vprašanje kot registriran uporabnik, saj vam bomo lahko tako odgovorili hitreje in bolj natančno ob upoštevanju vaših podatkov. 

Povejte nam    eStoritve