X
Išči

Zakonodaja

 Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)

 Zakon o vodah (ZV-1)

 Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja

 Pravilnik o pitni vodi

 Uredba o oskrbi s pitno vodo

 Uredba o vodnih povračilih  

 Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Slovenj Gradec, Ur. l. RS, št. 26/2016

 Odlok o oskrbi s pitno vodo iz javnih vodovodov na območju občine Mislinja, Ur. l. RS, št. 86/2001 

 Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav, Ur. l. RS, št. 42/2017

 Uredba o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov na območju Slovenj Gradca, Ur. l. RS št. 56/2015, 21/2018​

 Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Mislinja, Ur. l. RS št. 100/2000

 Pravilnik o merilnih instrumentih

POGOSTO NAS SPRAŠUJETE

Pripravili smo nabor pogostih vprašanj in odgovorov, ki se nanašajo na različna področja delovanja in tudi na različne življenske situacije. Hitro boste našli odgovore ter obrazce in dokumente itd.
 

Kliknite tukaj

IMATE VPRAŠANJA, PRIPOMBE ALI PREDLOGE?

Izpolnite e-obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Če uporabljate eStoritve, oddajte vprašanje kot registriran uporabnik, saj vam bomo lahko tako odgovorili hitreje in bolj natančno ob upoštevanju vaših podatkov. 

Povejte nam    eStoritve