X
Išči

Pogosta vprašanja in odgovori

V kaki obliki lahko pridobim podatke?

Za stranke in poslovne subjekte izdajamo podatke v papirnati (skica) in digitalni (shp, dxf) obliki ali pa se dogovorimo za zakoličbo – Grega Andrejc, 041 802 576.

Zakaj se izvajajo meritve komunalnih vodov (glavni vodi, priključki) na terenu?

Zaradi vzdrževanja katastra komunalnih vodov, ki je kasneje dostopen vsakomur.

Kakšni so stroški izdaje projektnih pogojev, soglasij k projektnim rešitvam oziroma soglasij k priključitvi na vode GJI?

Od 15. 4. 2008 ne zaračunavamo stroškov za pripravo in izdajo projektnih pogojev,soglasij k projektnim rešitvam oziroma soglasij k priključitvi.

Kakšen je postopek za izvedbo novega priključka na vode GJI?

Stranka mora na Komunalo Slovenj Gradec podati vlogo za priključitev na vode GJI. Na podlagi izdanega soglasja, kjer so podane tehnične možnosti priključitve, Mestna občina Slovenj Gradec oziroma Občina Mislinja izda odločbo o odmeri komunalnega prispevka. Na podlagi potrdila o plačilu komunalnega prispevka, stranko priključimo na vode GJI.

Vloge za priključitev na vode GJI:

Vsi obrazci, vloge in ceniki so na voljo tukaj

Stranka lahko vlogo pošlje po pošti ali jo v času uradnih ur vloži v tajništvu podjetja.

Kaj moram priložiti k vlogi za izdajo projektnih pogojev, soglasij k projektnim rešitvam oziroma soglasij k priključitvi na vode GJI (vodovod, kanalizacija, plinovod in toplovod)?

Potrebno je predložiti dokazila in projektno dokumentacijo, ki je predpisana v določbah Zakona o graditvi objektov.

Kje lahko dobim vlogo za izdajo projektnih pogojev, soglasij k projektnim rešitvam oziroma soglasij k priključitvi na vode GJI (vodovod, kanalizacija, plinovod in toplovod)? Kam jo pošljem?

Vsi obrazci oz. vloge so na voljo tukaj
Stranka izpolnjeno in podpisano vlogo pošlje po pošti ali na info@komusg.si oz. jo v času uradnih ur vloži v tajništvu podjetja.

POGOSTO NAS SPRAŠUJETE

Pripravili smo nabor pogostih vprašanj in odgovorov, ki se nanašajo na različna področja delovanja in tudi na različne življenske situacije. Hitro boste našli odgovore ter obrazce in dokumente itd.
 

Kliknite tukaj

IMATE VPRAŠANJA, PRIPOMBE ALI PREDLOGE?

Izpolnite e-obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Če uporabljate eStoritve, oddajte vprašanje kot registriran uporabnik, saj vam bomo lahko tako odgovorili hitreje in bolj natančno ob upoštevanju vaših podatkov. 

Povejte nam    eStoritve