X
Išči

Zakonodaja

Parkirišča

Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Slovenj Gradec

Javna razsvetljava

Odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave na območju Mestne občine Slovenj Gradec

 

Javne površine

 Zakon o cestah (ZCes-1)

 Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest

► Odlok o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe »Urejanje in vzdrževanje občinskih cest in drugih javnih površin«

► Odlok o kategorizaciji občinski cest in kolesarskih poti v Mestni občini Slovenj Gradec

► Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Slovenj Gradec

► Odlok o občinskih cestah

► Odlok o uporabi javnih površin v Mestni občini Slovenj Gradec

► Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka (uporaba javnih površin)

► Odlok o urejanju in čiščenju zelenih in drugih  javnih površin na območju Mestne občine Slovenj Gradec

► Odlok o oglaševanju in plakatiranju v občini Slovenj Gradec

 Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah

► Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah

► Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Slovenj Gradec

 

Prometne zadeve

► Zakon o cestah (ZCes-1)

► Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1)

► Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD)

► Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2)

► Pravilnik o delih in opremi vozil

► Pravilnik o notranji kontroli

► Pravilnik o prepisovanju podatkov o delovnem času iz zapisovalnih naprav in vodenju evidence

► Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil

► Pravilnik o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil

► Uredba 561/2006/ES

 Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah

► Odlok o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Slovenj Gradec

POGOSTO NAS SPRAŠUJETE

Pripravili smo nabor pogostih vprašanj in odgovorov, ki se nanašajo na različna področja delovanja in tudi na različne življenske situacije. Hitro boste našli odgovore ter obrazce in dokumente itd.
 

Kliknite tukaj

IMATE VPRAŠANJA, PRIPOMBE ALI PREDLOGE?

Izpolnite e-obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Če uporabljate eStoritve, oddajte vprašanje kot registriran uporabnik, saj vam bomo lahko tako odgovorili hitreje in bolj natančno ob upoštevanju vaših podatkov. 

Povejte nam    eStoritve