X
Išči

Vloge in obrazci

Tukaj boste našli vloge za določene storitve, za katere prosimo, da si jih snamete na svoj računalnik, izpolnite ter pravilno izpolnjene oddate na Komunalo Slovenj Gradec.

Datoteke

OB 8.2.1 -11 Obrazec za prijavo ali odjavo števila članov gospodinjstva za obračun komunalnih storitev za individualne hiše
OB 8.2.1-09 Izjava o podatkih za obračun okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode
OB 8.2.1-01 Obrazec za sporočanje sprememb površine strehe
OB 8.2.1-02 Prijava števila ali spremembe števila uporabnikov v posamezne enote
OB 8.2.1-03 Vloga za izdajo e-Računa
OB 8.2.1-04 Vloga za zmanjšanje obračuna komunalnih storitev zaradi okvare na vodovodu
OB 8.2.1-05 Izjava o odlaganju grezničnih gošč na kmetijskem gospodarstvu
OB 8.2.1-08 Vloga za oprostitev okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
OB 8.2.2 - 01 Vloga za izdajo soglasja
OB 8.2.2 - 02 Vloga za priključitev na javni vodovod
OB 8.2.2 - 03 Vloga za priključitev na javno kanalizacijo
OB 8.2.2 - 04 Vloga za priključitev na javni plinovod
OB 8.2.2 - 05 Vloga za priključitev na javni toplovod
OB 8.2.2 - 06 Vloga za izdajo projektnih pogojev
OB 8.2.2 - 07 Vloga za vpis v evidenco MKČN do 50 PE
OB 8.5 - 02 - 05 Obrazec zahtevek za izplačilo nadomestila na VVO (Priloga 1)
OB 8.5 - 02 - 06 Obrazec za izjavo upravičenca o tem, da kmetijsko gospodarstvo ni v težavah (Priloga 2)
OB 8.5 - 02 - 07 Obrazec za izjavo upravičenca glede enotnega podjetja in namenske porabe sredstev za dodelitev pomoči de minimis (Priloga 3)
OB 8.5 - 02 - 08 Obrazec za izjavo upravičenca o davčnem statusu (Priloga 4)
OB 8.5 - 02 - 09 Obrazec za izjavo upravičenca o tem, da ni naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo (Priloga 5)
OB 8.5 - 07 - 02 Izjava o odjavi grobnega prostora
OB 8.5 - 08 - 01 Naročilo za izpust in ponovno polnjenje sistema centralnega ogrevanja za  stavbo
OB 8.5 - 09 - 01 Vloga za dostop na distribucijsko omrežje
Vloga za izdajo vodnega soglasja za vgradnjo MKČN

 

POGOSTO NAS SPRAŠUJETE

Pripravili smo nabor pogostih vprašanj in odgovorov, ki se nanašajo na različna področja delovanja in tudi na različne življenske situacije. Hitro boste našli odgovore ter obrazce in dokumente itd.
 

Kliknite tukaj

IMATE VPRAŠANJA, PRIPOMBE ALI PREDLOGE?

Izpolnite e-obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Če uporabljate eStoritve, oddajte vprašanje kot registriran uporabnik, saj vam bomo lahko tako odgovorili hitreje in bolj natančno ob upoštevanju vaših podatkov. 

Povejte nam    eStoritve