X
Išči

Vloge in obrazci

Tukaj boste našli vloge za določene storitve, za katere prosimo, da si jih snamete na svoj računalnik, izpolnite ter pravilno izpolnjene oddate na Komunalo Slovenj Gradec.

Uprava in stanovanjska enota

OB 8.2.1 -11 Obrazec za prijavo ali odjavo števila članov gospodinjstva za obračun komunalnih in stanovanjskih storitev 
OB 8.2.1-09 Izjava o podatkih za obračun okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode
OB 8.2.1-01 Obrazec za sporočanje sprememb površine strehe
OB 8.2.1-03 Vloga za izdajo eRačuna
OB 8.2.1-02 Preklic vloge za izdajo eRačuna
* Splošni pogoji za poslovanje z eRačunom
OB 8.2.1-12 Obrazec za začasno odjavo vaše poslovne dejavnosti
OB 8.2.2-12 Soglasje za pošiljanje PDF ali e-računa za dobavitelje

OB 8.2.1-08 Vloga za oprostitev okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

Izplačilo nadomestila za izpad dohodka na vodovarstvenih območjih (VVO).

OB 8.5-02-05 Obrazec zahtevek za izplačilo nadomestila na VVO

Vodovod

OB 8.2.1-04 Vloga za zmanjšanje obračuna komunalnih storitev zaradi okvare na vodovodu
OB 8.2.2 - 02 Vloga za priključitev na javni vodovod

Odvajanje in čiščenje odpadne komunalne vode

OB 8.2.1-05 Izjava o odlaganju grezničnih gošč na kmetijskem gospodarstvu
OB 8.2.2 - 03 Vloga za priključitev na javno kanalizacijo

Strokovno tehnične službe

OB 8.2.2 - 01 Vloga za izdajo mnenja
OB 8.2.2 - 06 Vloga za izdajo projektnih pogojev
OB 8.2.2 - 07 Vloga za vpis v evidenco MKČN do 50 PE
OB 8.2.2 - 15 Vloga za najem vrtička
OB 8.2.2 - 16 Vloga za odpoved vrtička
Vloga za izdajo vodnega soglasja za vgradnjo MKČN

 

Komunalne storitve

OB 8.5 - 07 - 02 Izjava o odjavi grobnega prostora

Energetika

OB 8.5 - 08 - 01 Naročilo za izpust in ponovno polnjenje sistema centralnega ogrevanja za  stavbo
OB 8.5 - 09 - 01 Vloga za dostop na distribucijsko omrežje
OB 8.2.2 - 04 Vloga za priključitev na javni plinovod
OB 8.2.2 - 05 Vloga za priključitev na javni toplovod

POGOSTO NAS SPRAŠUJETE

Pripravili smo nabor pogostih vprašanj in odgovorov, ki se nanašajo na različna področja delovanja in tudi na različne življenske situacije. Hitro boste našli odgovore ter obrazce in dokumente itd.
 

Kliknite tukaj

IMATE VPRAŠANJA, PRIPOMBE ALI PREDLOGE?

Izpolnite e-obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Če uporabljate eStoritve, oddajte vprašanje kot registriran uporabnik, saj vam bomo lahko tako odgovorili hitreje in bolj natančno ob upoštevanju vaših podatkov. 

Povejte nam    eStoritve