X
Išči

Zakonodaja

 Zakon o geodetski dejavnosti (ZgeoD-1)

 Zakon o graditvi objektov (ZGO-1)

 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1)

 Pravilnik o geodetskem načrtu

 Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora

 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Slovenj Gradec, Ur. l. RS št. 9/2016

 Zakon o cestah (ZCes-1)

 Zakon o javnih cestah (ZJC)

 Odlok o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe »Urejanje in vzdrževanje občinskih cest in drugih javnih površin«, Ur. l. RS, št. 6/2006

 Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah

POGOSTO NAS SPRAŠUJETE

Pripravili smo nabor pogostih vprašanj in odgovorov, ki se nanašajo na različna področja delovanja in tudi na različne življenske situacije. Hitro boste našli odgovore ter obrazce in dokumente itd.
 

Kliknite tukaj

IMATE VPRAŠANJA, PRIPOMBE ALI PREDLOGE?

Izpolnite e-obrazec in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
Če uporabljate eStoritve, oddajte vprašanje kot registriran uporabnik, saj vam bomo lahko tako odgovorili hitreje in bolj natančno ob upoštevanju vaših podatkov. 

Povejte nam    eStoritve