X
Išči

Novice in obvestila

IZREDNO OBVESTILO:

Spremljajte aktualne informacije in navodila za preprečevanje širjenja KORONAVIRUSA

 

22. marec 2020 | UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA KORONAVIRUSA - Dopolnjeni 3.4.2020 ob 13:00

 
 

Vaše mnenje šteje – anketa zadovoljstva uporabnikov

Partnerstvo Komunale Slovenj Gradec d. o. o. v Kompetenčnem centru mreže za prehod v krožno gospodarstvo

Partnerstvo Komunale Slovenj Gradec d. o. o. v Kompetenčnem centru mreže za prehod v krožno gospodarstvo

Komunala Slovenj Gradec, d. o. o., je kot eden od 27 partnerjev projekta Kompetenčni center mreže za prehod v krožno gospodarstvo (KOC KROŽNO GOSPODARSTVO), katerega nosilec je Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine in strokovni partner Štajerska gospodarska zbornica, del uspešne zgodbe usposabljanja zaposlenih za večjo konkurenčnost partnerskih podjetij in prehod v krožno gospodarstvo.

Glavni cilji projekta sovpadajo s trajnostno strategijo in cilji Komunale Slovenj Gradec,  d. o. o. in so med drugim tudi:

• izboljšati ključne kompetence zaposlenih v podjetjih partnerstva in s tem povečati njihovo prilagodljivost, zaposljivost in učinkovitost na področju krožnega gospodarstva,

• krepiti ozaveščenost zaposlenih in delodajalcev v partnerstvu o nujnosti pristopa vseživljenjskega učenja za usposabljanje na področju krožnega gospodarstva, ki ima okoljski, ekonomski in družbeni vpliv,

• krepiti povezovanje in mreženje partnerstva, spodbujati prenos dobrih praks na področju razvoja kadrov in zagotavljati trajnost.

V okviru kompetenčnega centra se bo zvišala usposobljenost delavcev na področju krožnega gospodarstva. Podjetje bo v projektu, ki bo trajal do maja 2022, pridobilo okrog 15.000 EUR nepovratnih sredstev za usposabljanja.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


Nazaj