X
Išči

Novice in obvestila

IZREDNO OBVESTILO:

Spremljajte aktualne informacije in navodila za preprečevanje širjenja KORONAVIRUSA

 

22. marec 2020 | UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA KORONAVIRUSA - Dopolnjeni 1.6.2020 ob 11:00

 
 

Vaše mnenje šteje – anketa zadovoljstva uporabnikov

Nova številka informatorja - Februar 2020

Nova številka informatorja - Februar 2020

Preberite: Letno poročilo o pitni vodi v Mestni občini Slovenj Gradec in Občini Mislinja za leto 2019

Notranji nadzor skladnosti pitne vode. Spomladanska čistilna akcija zbiranja kosovnih odpadkov. Razdeljevanje vrečk za odpadke v marcu.

Notranji nadzor skladnosti pitne vode

V letu 2019 je bilo na sistemih, ki jih upravljamo v okviru notranjega nadzora odvzetih 193 vzorcev za preiskave na osnovne mikrobiološke parametre, kjer preverjamo prisotnost Escherichie coli, enterokokov, skupnih koliformnih bakterij, skupnega števila mikroorganizmov pri 22 °C in skupnega števila mikroorganizmov pri 37 ° C. Od vseh odvzetih vzorcev za osnovne mikrobiološke preiskave je zahteve Pravilnika o pitni vodi izpolnjevalo 191 vzorcev ali 99 %.

Več preberite v informatorju: FEBRUAR 2020


Nazaj