X
Išči

Novice in obvestila

IZREDNO OBVESTILO:

Spremljajte aktualne informacije in navodila za preprečevanje širjenja KORONAVIRUSA

 

22. marec 2020 | UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA KORONAVIRUSA - Dopolnjeni 2. 6. 2021

 
 

Vaše mnenje šteje – anketa zadovoljstva uporabnikov

Gradnja poteka skladno s terminskim planom

Veseli nas, da gradnja nove kotlarne na Štibuhu poteka po planu.

Trenutno se intenzivno izvajajo dela na vgradnji strojne opreme, dograjuje se komunalna infrastruktura ter ureja zunanja ureditev.

Izveden je že tudi toplotni most med starim in novim objektom, ki povezuje novo kotlarno z obstoječim sistemom daljinskega ogrevanja.
Naslednji tedni bodo ključni za pravočasno dokončanje gradnje in pripravo na novo kurilno sezono, ko se bo Slovenj Gradec ogreval 100% na energijo iz obnovljivih virov.  
Investicijo sofinancira Evropska unija iz kohezijskih skladov!


Nazaj