X
Išči

Novice in obvestila

Porazdelitev količin komunalnih odpadkov med uporabnike za leto 2014

Objavljamo porazdelitev količin opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike za Mestno občino Slovenj Gradec in Občino Mislinja.

Skladno s 5. in 6. Odstavkom 23. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012) in na osnovi potrjenih cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki s strani občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec in občine Mislinja, objavljamo porazdelitev količin opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike.


 

Tehtani odpadki v gospodarstvu (v kg)

 

 

 

Mešani komunalni odpadki v gospodarstvu (kg)

BIO odpadki v gospodarstvu (kg)

Skupaj gospodarstvo (kg)

Mestna občina Slovenj Gradec 

1.343.896

12.412

1.356.308

Občina Mislinja

185.230

4.597

189.827

SKUPAJ

1.529.126

17.009

1.546.135

Tehtani odpadki v gospodinjstvu (v kg)

 

 

 

Mešani komunalni odpadki v gospodinjstvu (kg)

BIO odpadki v individualnih hišah (kg)

BIO odpadki v večstanovanjskih objektih(kg)

Mestna občina Slovenj Gradec 

3.150.994

38.053

383.940

Občina Mislinja

858.944

6.331

34.167

SKUPAJ

4.938.622

44.384

418.107

Tehtani odpadki skupaj (kg)

 

 

 

 

Mešani komunalni odpadki (kg)

BIO odpadki (kg)

Skupaj (kg)

Mestna občina Slovenj Gradec 

4.494.890

434.405

4.929.295

Občina Mislinja

1.044.174

45.095

1.089.269

SKUPAJ

5.539.064

479.500

6.018.564

 

Občina

Št. oseb – MKO  (2014)

Povprečno na uporabnika – MKO (kg/mes)

Št. oseb indiv.hiše – BIO odpad

Povprečno na uporabnika v ind.hišah – BIO odpad (kg/mes)

Št. oseb večstanov. hiše – BIO odpad

Povprečno na uporabnika v večstanov. hišah – BIO odpad (kg/mes)

Mestna občina Slovenj Gradec 

16.036

16,37

212

14,96

3.302

9,69

Občina Mislinja

4.370

16,38

35

15,07

294

9,68

SKUPAJ

20.407

 

247

14,97

3.596

9,69

 

 

Nazaj