X
Išči

Novice in obvestila

IZREDNO OBVESTILO:

Spremljajte aktualne informacije in navodila za preprečevanje širjenja KORONAVIRUSA

 

22. marec 2020 | UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA KORONAVIRUSA - Dopolnjeni 10. 9. 2021

 
 

Vaše mnenje šteje – anketa zadovoljstva uporabnikov

Ko sneg skopni - pasji iztrebki

Na javnih površinah opažamo povečano število pasjih iztrebkov. Prav tako kot poleti, je potrebno tudi pozimi pobirati pasje iztrebke. Ko sneg skopni, se pokaže naš odnos do okolja in ljudi.

Lastnike psov opozarjamo, da pobirajo pasje iztrebke vse dni v letu in jih odlagajo v koše, ki so namenjeni za to. 
Če koša ni v bližini, pa iztrebke odvržemo v zabojnik za mešane komunalne odpadke.

O D L O K o urejanju in čiščenju zelenih in drugih javnih površin na območju Mestne občine Slovenj Gradec v 16. členu pravi:


- V primerih onesnaženja javnih površin z iztrebki morajo lastniki oziroma vodniki živali le-te na primeren način takoj odstraniti.
- Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek posameznik oziroma skrbnik živali, ki ravna v nasprotju s tem členom, razen v kolikor gre za kršitev, ki jo ureja veljavni zakon o zaščiti živali, se kršitelja kaznuje skladno z določbami navedenega zakona.

Poglejte, ni videti najlepše.


Nazaj