X
Išči

Sporočanje obračunskih podatkov

Sporočanje obračunskih podatkov

OBVEŠČAMO vas, da morajo uporabniki storitev, ki jih obračunava KOMUNALA SLOVENJ GRADEC, d.o.o., v skladu z obstoječimi predpisi pravočasno sporočiti spremembe obračunskih podatkov (npr. število oseb v gospodinjstvu), saj spremembe takšnih podatkov vplivajo na obračun storitve.

NAPROŠAMO vas, da nam morebitne spremembe podatkov, ki lahko vplivajo na pravilnost obračuna storitev, sporočite v roku 15 dni od spremembe na e-naslov info@komusg.si ali pisno na naslov KOMUNALA SLOVENJ GRADEC, d.o.o., Pameče 177aA, 2380 Slovenj Gradec. Sporočilu priložite ustrezen dokument oz. dokazilo, iz katerega je razvidna sprememba podatka  (npr. kupoprodajna pogodba, najemna pogodba, izpisek iz zemljiške knjige, dokazilo iz upravne enote).

Za dodatna pojasnila smo dosegljivi v času uradnih ur na telefonski številki +386 (2) 881-20-20.


Nazaj