X
Išči

Novice in obvestila

OBVESTILO NAŠIM UPORABNIKOM

OBVESTILO NAŠIM UPORABNIKOM

Uporabnike obveščamo, da morajo za storitve, ki jih obračunava Komunala Slovenj Gradec, v skladu z obstoječimi predpisi pravočasno sporočiti spremembe obračunskih podatkov (npr. število oseb v gospodinjstvu), saj spremembe takšnih podatkov vplivajo na obračun storitve. Spremembe podatkov, ki lahko vplivajo na pravilnost obračuna storitev sporočite v roku 15 dni od spremembe na e-naslov info@komusg.si ali pisno na naslov Komunala Slovenj Gradec, d.o.o., Pameče 177A, 2380 Slovenj Gradec.

Sporočilu priložite ustrezen dokument oz. dokazilo, iz katerega je razvidna sprememba podatka (npr. kupoprodajna pogodba, najemna pogodba, izpisek iz zemljiške knjige, dokazilo iz upravne enote). Za dodatna pojasnila smo dosegljivi v času uradnih ur na telefonski številki +386 (2) 88 120 20.


Nazaj