X
Išči

Novice in obvestila

Za zagotavljanje zanesljivosti zaščitenih odjemalcev v primeru izrednih razmer, objavljamo Načrt nujnih ukrepov.

Za zagotavljanje zanesljivosti zaščitenih odjemalcev v primeru izrednih razmer, objavljamo Načrt nujnih ukrepov.

Zaščiteni odjemalci so poleg gospodinjskih odjemalcev, ki so priključeni na distribucijski sistem, tudi osnovne socialne službe, ki so priključene na distribucijski ali prenosni sistem.

Osnovne socialne službe iz prejšnjega odstavka so izvajalci:

  • zdravstvene dejavnosti, vključno z rehabilitacijo in nego;
  • vzgojno – varstvene dejavnosti;
  • izobraževalne dejavnosti, vključno z dijaškimi in študentskimi domovi ter univerzitetnimi knjižnicami;
  • socialnovarstvene dejavnosti.

Načrt si lahko ogledate na tej povezavi.


Nazaj