X
Išči

Novice in obvestila

VODENJE SREDSTEV RAČUNA REZERVNEGA SKLADA

VODENJE SREDSTEV RAČUNA REZERVNEGA SKLADA

Obveščamo vas, da je banka s 1. 6. 2022 pričela za vodenje ločenega računa za rezervni sklad zaračunavati strošek. To so bančna nadomestila (stroški vodenja fiduciarnega računa, stroški elektronske banke, prilivne/odlivne provizije, nadomestila za direktne obremenitve), ki jih banka zaračunava direktno za ločen račun.

Vodenje računa je strošek, ki bremeni etažne lastnike.

Spremembe Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS št 90/2021) v 42. členu določa, da upravnik v svojem imenu in za račun etažnih lastnikov večstanovanjske stavbe odpre in vodi  fiduciarni račun za sredstva rezervnega sklada, ločeno za vsako večstanovanjsko stavbo posebej.

Etažni lastniki se lahko odločijo, da se sredstva rezervnega sklada zbirajo na enotnem fiduciarnem računu upravnika, odprtem za zbiranje sredstev rezervnega sklada več večstanovanjskih stavb. Sklep se lahko sprejeme na zboru lastnikov ali z listino za pisno glasovanje. Za sklep mora glasovati polovica etažnih lastnikov po solastniškem deležu.

Stanovanjski zakon (SZ-1) POVEZAVA


Nazaj