X
Išči

Novice in obvestila

SISTEMSKA KONTROLA PLINOVODNEGA OMREŽJA IN PLINSKIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV

SISTEMSKA KONTROLA PLINOVODNEGA OMREŽJA IN PLINSKIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV

Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d. o. o., kot izvajalec gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema, izvaja zakonsko predpisano redno sistemsko kontrolo distribucijskega sistema zemeljskega plina.

Sistemska kontrola med drugim zajema tudi kontrolo trase plinovodov in sicer glavnih plinovodov, ki se izvaja s posebnim vozilom. Kjer z vozilom dostop ni mogoč, se kontrolo glavnih, priključnih plinovodov, hišnih priključkov do tipskih plinskih omaricah na objektu izvede ročno, z obhodom kontrolorja na terenu.

Začetek sistemske kontrole bo dne 29. 8. 2022 in bo predvidoma trajal do konca meseca avgusta, preglede bo izvajalo za to posebej usposobljeno podjetje Laboratorijski sistemi d. o. o..

Ker potekajo plinski priključki in del distribucijskega omrežja po zemljiščih v zasebni lasti, se mora sistemska kontrola izvajati ročno, z obhodom kontrolorja tudi po teh zemljiščih.

Lastnike zemljišč zato prosimo za strpnost in razumevanje.

Za dodane informacije o sami izvedbi sistemske kontrole, smo vam na voljo na telefonski številki  02 88 120 21.

Plinskoomrežje08_20...


Nazaj