X
Išči

Novice in obvestila

Trajnostno poročilo 2016

Trajnostno poročilo 2016

Vizija našega podjetja je postati vodilno komunalno podjetje na Koroškem in v sosednjih regijah, ki s strokovnostjo, znanjem in kakovostnim izvajanjem storitev izpolnjuje pričakovanja vseh naših uporabnikov in drugih deležnikov, ter hkrati skrbi za varovanje okolja in zagotavlja družbeno odgovoren in trajnostni razvoj.

Z izdelavo drugega Trajnostnega poročila za leto 2016 smo naredili korak naprej k uresničevanju te vizije.
 
V trajnostnem poročanju vidimo izziv, ter hkrati priložnost za izboljšave v načinu poslovanja, ki bo imelo dolgoročno pozitivne učinke za naše uporabnike, okolje in tudi zaposlene.
 
V podjetju se zavedamo, da sta kakovostno izvajanje dejavnosti in storitev ter uravnotežen odnos med vsemi deležniki (zaposleni, odjemalci, lastniki, lokalne skupnosti in dobavitelji) ključna dejavnika za dobro poslovanje in ugled podjetja tako v lokalnem okolju, kot tudi širše.
 
Kot gospodarska javna služba izvajamo svojo osnovno dejavnost z najvišjo stopnjo odgovornosti tako do okolja, kot do vseh vpletenih deležnikov. S svojo specifiko del, kot javno podjetje, smo lahko vzor celotnemu lokalnemu okolju. Nenehno spremljamo in vpeljujemo okoljevarstvene rešitve, skrbimo za varstvo pri delu zaposlenih in pričakujemo, da bodo na rezultate vplivale tudi aktivnosti trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti, ki smo jih vpeljali v poslovanje podjetja.
 
Verjamemo, da je izvajanje aktivnosti trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti pripomoglo tudi k izboljšanju povprečne ocene zadovoljstva naših uporabnikov z izvajanjem storitev.
 
V prihodnje želimo k trajnostnemu poročanju vzpodbuditi tudi druga podjetja, predvsem pa, da družbena odgovornost in trajnostni razvoj postanejo način življenja nas vseh.
 
Odločitve, potrošniške ali poslovne, ki jih sprejemamo danes, bodo krojile naš jutri.
 

Celotno poročilo si lahko ogledate:

Dokumenti

  1. Trajnostno _porocilo_2016.pdf 5. 04. 2017 21:51:11

Nazaj