X
Išči

Novice in obvestila

OBVESTILO O SPREMEMBI SPLOŠNIH POGODBENIH POGOJEV

OBVESTILO O SPREMEMBI SPLOŠNIH POGODBENIH POGOJEV

Sprememba splošno pogodbenih pogojev, ki bodo stopili v veljavo z 10.10.2022.

Z 10.10.2022 stopi v veljavo sprememba Splošnih pogodbenih pogojev o dobavi zemeljskega plina Komunale Slovenj Gradec d.o.o  zaradi uskladitve z veljavnimi predpisi, tj. Zakonom o oskrbi s plini (Ur.l. RS, št. 204/21).

Skladno z veljavnimi Splošnimi pogoji ter ZOP (Ur.l. RS št. 204/21) imajo kupci, na katere se nanašajo spremembe Splošnih pogojev, pravico, da v roku enega meseca po uveljavitvi sprememb pisno odstopijo od sklenjene pogodbe o dobavi zemeljskega plina brez odpovednega roka in brez pogodbene kazni. Pisni odstop lahko odjemalci podajo preko elektronskega ali poštnega naslova, dobavitelj pa odjemalcu v času od dneva spremembe Splošnih pogojev do sklenitve pogodbe z novim dobaviteljem dobavlja zemeljski plin po spremenjenih Splošnih pogojih. V kolikor dobavitelj ne prejme pisne odpovedi odjemalca v navedenem roku, se šteje, da je odjemalec pristal na spremembe Splošnih pogojev.

 

Splošni pogodbeni pogoji o dobavi zemeljskega plina Komunale Slovenj Gradec z vključenimi spremembami so dostopni tukaj.


Nazaj