X
Išči

Novice in obvestila

Plan odvozov grezničnih gošč

Plan odvozov grezničnih gošč

V skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/2015) smo izvajalci obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja dolžni izvajati storitve prevzema grezničnih gošč in muljev iz malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN). Storitve izvajamo skladno z zakonodajo in terminskim planom enkrat na tri leta. V naslednjem terminskem planu 2017 – 2019, bomo izvajali storitve po naseljih:

Plan odvozov grezničnih gošč 2017

Plan odvoza gošče 2018

Plan odvoza gošče 2019

Vse uporabnike v navedenih naseljih prosimo, da nas za natančnejše termine odvoza pokličete na tel. št.: 031-626-568 (Gregor Mlakar) 031-612-811 (Robert Pokeršnik). V primeru, da v predvidenem terminu praznjenja ne boste omogočili oz. se dogovorili za drug termin, vam bomo ponovni prihod zaračunali po veljavnem ceniku Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec.

 


Nazaj