X
Išči

Novice in obvestila

Urejamo PROSTOR ZA RATROS PEPELA

Na pokopališču Stari trg je mestna občina zagotovila sredstva za ureditev prostora za raztros pepela. Projektno dokumentacijo je izdelalo podjetje ARH DEKO d.o.o. iz Slovenj Gradca. Izvedbo del pa je zaupala našemu podjetju. Dokončanje del in predaja v uporabo je predvidena v drugi polovici novembra.

Prostor za raztros pepela je predviden kot zaključen prostor, ki je omejen z živo mejo, parapetom s stebri in piramido.
Celoten prostor za raztros pepela je sestavljen iz poslovitvenega prostora in površine namenjene za raztros pepela.

Poslovitveni prostor je urejen kot plato, zasnovan iz dveh različnih trikotnikov. Plato je izveden v naravnem kamnu
različnih obdelav, ki ga obkroža parapetni zid s stebri. Na kamnitih stebrih so v spodnjem delu predvidene identifikacijske
ploščice. Površina za raztros pepela je sestavljena iz zelenice, spirale poti ter izhodiščnega stebra.

Z izgradnjo tega objekta bo v Mestni občini Slovenj Gradec končno na voljo tudi pogrebna slovesnost v obliki raztrosa pepela.


Nazaj