X
Išči

Novice in obvestila

Nagrada HORUS za projekt izgradnje kotlarne na lesno biomaso

Nagrada HORUS za projekt izgradnje kotlarne na lesno biomaso

Prejeli smo Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS za projekt izgradnje kotlarne na lesno biomaso z zalogovnikom toplote v kategoriji neprofitna pravna oseba, srednje velika podjetja.

Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS vsako leto podeljuje IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, ki letos poteka že štirinajstič. Poslanstvo nagrade Horus je spodbujati celovitost v razmišljanju, inovativnost v delovanju in odgovornost pri poslovanju slovenskih podjetij. To je že naša druga nagrada, prvo smo prejeli leta 2020 in sicer za strateško celovitost neprofitne pravne osebe za srednje velika podjetja. Letošnje nagrade smo še posebej veseli, saj je realizacija projekta izgradnje kotlarne na lesno biomaso predstavljala do sedaj največjo družbeno odgovorno, trajnostno naravnano in finančno investicijo podjetja, katere vrednost je znašala okoli 2,5 milijona evrov, od tega smo pridobili cca. 730.000 eur nepovratnih sredstev Ministrstva za infrastrukturo, Kohezijskega sklada EU. 

Naš temeljni namen realizacije tega projekta je bil uporabnikom daljinskega ogrevanja v Slovenj Gradcu, to je 39,5 % prebivalcev mesta, zagotoviti varno, okolju prijazno in od zunanjih dejavnikov neodvisno oskrbo z daljinsko toploto.

Nova kotlarna na lesno biomaso kot energent uporablja obnovljive vire energije in sicer so to lesni sekanci lokalnega podjetja in izvora. V letu 2021 smo z obnovljivimi viri energije proizvedli 56,5% toplote in s tem smo predčasno izpolnili zahteve 50. čl.  Zakona o učinkoviti rabi energije – ZURE (Ur. l. RS, št. 158/2020), to je vsaj 50 % toplote proizvesti iz obnovljivih virov. Zakoniti rok je do konec decembra 2025. Tako smo postali zares učinkovit sistem daljinskega ogrevanja, ki je v  kurilni sezoni 2021/22 iz obnovljivih virov energije proizvedel praktično vso daljinsko toploto. Lesna biomasa, ki jo uporabljamo proizvaja lokalno podjetje in je koroškega izvora, kar pomeni tudi številne prednosti za lokalno okolje, od minimalnega obremenjevanja okolja s transportnim, koristne rabe lesnih »odpadkov« lesnopredelovalne industrije in čiščenj gozdov. Predstavlja tudi dodaten vir dohodka za kmetijsko – gozdarsko panogo in širitev le-te v lokalnem okolju.

Nenazadnje realiziran projekt izgradnje kotlarne na lesno biomaso neposredno vpliva tudi na nadaljnji razvoj energetike v Slovenj Gradcu. V pripravi so nove študije širitve daljinskega ogrevanja z dodatnim kotlom na lesno biomaso in odjemalci, med katerimi je največji predvideni odjemalec Bolnišnica Slovenj Gradec, sledijo Zdravstveni dom Slovenj Gradec, obrtna cona Zipo, Koroški dom starostnikov ter novi večstanovanjski objekti.

Prejeta nagrada je za nas potrditev uspešnega delovanja na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja, ki v našem podjetju nista samo črki na papirju. Hkrati pa nam daje zagon in motivacijo za še boljše delo na tem področju v prihodnje. 


Nazaj