X
Išči

Novice in obvestila

Trajnostni načrt sistema daljinskega ogrevanja na območju Mestne občine Slovenj Gradec

Trajnostni načrt sistema daljinskega ogrevanja na območju Mestne občine Slovenj Gradec

V skladu z Zakonom o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21, 189/21 in 121/22 – ZUOKPOE), ki v 56. členu določa obveznost distributerjev toplote po izdelavi trajnostnega načrta, smo v Javnem podjetju Komunala Slovenj Gradec izdelali in na Agencijo za energijo poslali Trajnostni načrt sistema daljinskega ogrevanja na območju Mestne občine Slovenj Gradec.

Trajnostni načrt je izdelan za obdobje 10 let, ki pa se lahko na zahtevane cilje in merila posodobi najmanj vsake 4 leta. Trajnostni načrt se bo posodobil po prejeti novelaciji študije daljinskega ogrevanja, ki je trenutno v fazi izdelave.


Nazaj