X
Išči

Novice in obvestila

SISTEMSKA KONTROLA PLINOVODNEGA OMREŽJA IN PLINSKIH PRIKLJUČKOV NA OBMOČJU PAMEČ

SISTEMSKA KONTROLA PLINOVODNEGA OMREŽJA IN PLINSKIH PRIKLJUČKOV NA OBMOČJU PAMEČ

Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d. o. o., kot izvajalec gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema, izvaja zakonsko predpisano redno sistemsko kontrolo distribucijskega sistema zemeljskega plina.

Sistemska kontrola med drugim zajema tudi kontrolo trase plinovodov in sicer glavnih plinovodov, ki se izvaja s posebnim vozilom. Kjer z vozilom dostop ni mogoč, se kontrolo glavnih, priključnih plinovodov, hišnih priključkov do tipskih plinskih omaricah na objektu izvede ročno, z obhodom kontrolorja na terenu.
 
Začetek sistemske kontrole bo dne 11. 8. 2023 in bo predvidoma trajal do 18. 8. 2023, preglede bo izvajalo za to posebej usposobljeno podjetje Laboratorijski sistemi d. o. o., pregled pa se bo vršil na področju Pameč.
 
Ker potekajo plinski priključki in del distribucijskega omrežja po zemljiščih v zasebni lasti, se mora sistemska kontrola izvajati ročno, z obhodom kontrolorja tudi po teh zemljiščih.
 
Lastnike zemljišč zato prosimo za strpnost in razumevanje.
 
Za dodane informacije o sami izvedbi sistemske kontrole, smo vam na voljo na telefonski številki  02 88 120 21.
 
PlinovodPameče

Nazaj