X
Išči

Novice in obvestila

IZGRADNJA SERVISNIH OBJEKTOV KOMUSG JE KONČANA

V začetku oktobra je izvajalec Gradim d.o.o. zaključil z gradbenimi in inštalacijskimi deli na novih objektih v neposredni bližini upravne stavbe Komunale Slovenj Gradec. Tako smo pridobili nujne površine in objekte za zimsko (pokrit nadstrešek za sol in pesek, silos za sol) in letno vzdrževanje javnih površin in cest (garaže in dežurna služba).

Investicija, ki je končana, se je začela v letu 2016 s pridobivanjem projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja. Le-to je bilo izdano v marcu 2017, ko je izvajalec gradbenih del tudi začel s pripravljalnimi deli. Gradnja je potekala po planu in ponosni smo na novo pridobitev, ki je bila nujna, saj smo v zadnjem letu izgubili vse prostore za izvajanje vzdrževanja javnih površin in cest, ki smo jih imeli v najemu od MOSG (bivše odlagališče M. Dobrava, stara komunala, ..).

Zdaj imamo na 935m2 neto pokritih površin in 1700m2 novih zunanjih površinah vse servisne objekte ter dežurno službo na enem mestu. S tem bomo dvignili nivo storitev in čas odzivnosti na višji nivo ter povečali zadovoljstvo naših občanov in tudi zaposlenih.

Primerno urejene in namenu predane prostore bomo začeli uporabljati po pridobitvi uporabnega dovoljenja. 

-->> Dostop do zbirnega centra za občane zaenkrat ostaja nespremenjen. V bližnji prihodnosti pa si želimo, da bi MOSG pristopila k projektu širitve zbirnega centra, saj se je v zadnjih letih močno povečal obisk in trenutne površine ne zadoščajo več namenu.  


Nazaj